Z życia garnizonu

„Cyfrowe talenty – jak je znajdować, kształtować i wykorzystywać”

Podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, został zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2023 roku.

Nominowanie do Listy 100 jest wyrazem uznania środowiskowego zaangażowania oraz aktywności na rzecz rozwijania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce. Kompetencje te uznawane są dziś za podstawowe dla sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Jednoznacznie przyczyniają się do korzystania ze zdobyczy, jakie oferuje technologia cyfrowa.
Uroczyste wręczenie dyplomów honorowych  „Listy 100’2023”  nastąpiło 21 lutego br., podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2024.pl”, odbywającej się pod hasłem „cyfrowe talenty – jak je znajdować, kształtować i wykorzystywać”.
Znalezienie się funkcjonariusza małopolskiej Policji w  gronie laureatów Listy 100, jest potwierdzeniem jego wkładu w rozwój oraz upowszechnianie „umiejętności dla przyszłości”, które są hasłem przewodnim Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. 

Dyplom uznania dla podinspektora Wojciech Chechelski

Powrót na górę strony