AKTUALNOŚCI

Poprawa bezpieczeństwa małopolskich seniorów na terenie ogródków działkowych

Data publikacji 30.04.2021

Dbając o poprawę stanu bezpieczeństwa osób starszych, a także ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na ich szkodę małopolska Policja wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego i Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie, przeprowadzą akcję wśród działkowców z województwa małopolskiego.

Dbając o poprawę stanu bezpieczeństwa osób starszych, a także ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na ich szkodę małopolska Policja wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego i Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie, przeprowadzą akcję wśród działkowców z województwa małopolskiego.

Czas zbliżającej się wiosny jest to idealny moment na skierowanie działań edukacyjnych do działkowców. Następuje teraz okres wzmożonych prac na ogródkach działkowych, w których osoby starsze będą częściej uczestniczyć

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych oraz szukając skutecznych metod zapobiegania zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym przeciwko seniorom, małopolska Policja wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego cały czas prowadzi działania informacyjne na temat oszustw dokonywanych na osobach starszych. Statystyka oszustw pod tzw. legendą „na wnuczka”, „na policjanta” pokazuje, że co kilka dni na terenie Małopolski dochodzi do zdarzeń, podczas których przestępcy, dokonują wyłudzeń pieniędzy na szkodę osób starszych. Sytuacja związana z pandemią uniemożliwia bezpośrednie spotkania, natomiast cały czas szukamy skutecznych możliwości ochrony seniorów przed oszustwami.
Akcja będzie polegać na przygotowaniu materiałów z treściami informacyjno–profilaktycznymi. Małopolska Policja oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotują plakaty, natomiast ich dystrybucja odbędzie się za pośrednictwem Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie. Plakaty będą umieszczone w gablotach informacyjnych przy wejściach/wyjściach na teren ogrodów działkowych całego województwa małopolskiego.

Biorąc pod uwagę, że działkowcy korzystają z tej formy komunikacji i przepływ informacji następuje poprzez gabloty informacyjne, możliwe jest dotarcie do tych osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Do 239 ogrodów funkcjonujących w Małopolsce trafią edukacyjne plakaty

- dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W materiałach które trafiają do działkowców, przedstawiamy przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych na starszych osobach. Pokażemy też rozwiązania, które należy stosować, aby nie dać się oszukać. Zależy nam, aby osoby pamiętały, żeby nie przekazywać żadnych informacji ani pieniędzy osobom obcym.  Każdy musi stosować się do następującej zasady dotyczącej bezpieczeństwa. Gdy dzwoni do Ciebie osoba podająca się za wnuczka, policjanta (funkcjonariusza CBŚP), urzędnika, pracownika banku, personel medyczny i chce „przejąć” od Ciebie pieniądze, aby: wpłacić je, jako kaucję za uniknięcie więzienia, zabezpieczyć w celu ochrony przed oszustami, należy rozłączyć połączenie. Ponieważ to oszustwo!
Mł. insp. Robert Michalik zwrócił  uwagę, że  w czasie epidemii forma rekreacji na ROD-ach zyskuje olbrzymią  popularność. Wiele  osób  wypoczywa na ogrodach działkowych i spędza tam mnóstwo czasu, gromadzi też tam swój dobytek. 

Mając na uwadze kradzieże mienia czy inne potencjalne zagrożenia  przy tej okazji przypomnimy o kwestiach bezpieczeństwa (np. o zabezpieczeniu rzeczy pozastawianych na działce),  możliwości zgłaszania interwencji na numer 112 czy niepokojących zjawisk na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.  W takich sytuacjach patrole dokonają stosownych sprawdzeń a również dzielnicowi w ramach służby obchodowej mogą  objąć zainteresowaniem ogródki działkowe.

- powiedział Naczelnik  Wydziału Prewencji KWP w Krakowie

Szanowny Panie Komendancie

W imieniu Polskiego Związku Działkowców, a szczególnie tych Seniorów związkowych, których historia pracy i zaangażowanie w tworzeniu ruchu związkowego łączy się z jubileuszem 40-lecia powstania PZD 1981-2021, bo są to właśnie NASI SENIORZY, pragniemy serdecznie podziękować Panu Komendantowi za wspaniałą akcję wsparcia naszych członków, w trosce o ich bezpieczeństwo i spokój w ich własnych ogrodach, z którymi związani są pokoleniowo i od bardzo wielu lat.

Skuteczne działania małopolskiej Policji przeciw przemocy i oszustwom, w zapobieganiu aspołecznym zachowaniom, skierowane są w trosce o naszych Seniorów, wieloletnich działaczy PZD, którzy wiernie zasilają szeregi naszego Związku. Jest to wyraz wielkiej dbałości o nasze środowisko i woli niesienia pomocy, przy współpracy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie.

Ufamy, że akcja informacyjna skierowana do naszych zasłużonych Seniorów przyniesie oczekiwane rezultaty, pomoże naszym wieloletnim człnkom PZD w zachowaniu bezpieczeństwa, godności i spokoju w ich ukochanych ogrodach.

Grażyna Grzybowska
I Wiceprezes OZM PZD w Krakowie

Marta Warmuz
Prezes OZM PZD w Krakowie

  • policjanci wraz z reprezentacją urzędu marszałkowskiego z plakatami akcji
  • policjanci wraz z reprezentacją urzędu marszałkowskiego z plakatami akcji
  • policjanci wraz z reprezentacją urzędu marszałkowskiego z plakatami akcji
  • policjanci wraz z reprezentacją urzędu marszałkowskiego z plakatami akcji
Powrót na górę strony