AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo na drodze z dronem w Krakowie

Data publikacji 10.09.2021

W środę, 8 września 2021 roku, policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie prowadzili kolejne działania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego na terenie Krakowa

Akcja prowadzona była w Krakowie, w ciągu ulicy Meissnera. Na tym odcinku drogi jest bardzo duże natężenie ruchu. Znajduje się tam kilka przejść dla pieszych, które to podczas realizowanych działań zostały objęte szczególnym nadzorem.
Policjanci, w trosce  o bezpieczeństwo pieszych, przy użyciu drona, ujawniali wykroczenia kierujących polegające na nieprawidłowym wyprzedzaniu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oraz na przejściu dla pieszych. Podczas dwugodzinnej akcji ujawniono kilkadziesiąt tych naruszeń prawa. Wyprzedzanie bezpośrednio przed jak i na przejściu dla pieszych jest bardzo niebezpiecznym manewrem w ruchu drogowym. Jest jedną z dominujących przyczyn powstawania groźnych wypadków drogowych. Za takie zachowanie, kierujący może otrzymać mandat karny w wysokości 200 zł. oraz 10 pkt karnych.
Ponadto w czasie działań ujawniono ponad 20 wykroczeń polegających na przejeżdżania na rowerze przez przejście dla pieszych. Jest to jedno z najczęstszych przewinień rowerzystów, którzy w ten sposób narażają się na niebezpieczeństwo potrącenia przez inny pojazd. Gdy kierujący rowerem z dużą prędkością wjeżdża na przejście dla pieszych, może być nie zauważony przez kierującego innym pojazdem, który w takiej sytuacji nie będzie miał możliwości zahamowania i zatrzymania się przed tym przejściem. Taka sytuacja może prowadzić do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla wszystkich jego uczestników znajdującym się w tym momencie na drodze.
Prowadzący działania policjanci reagowali również na inne wykroczenia. Na skrzyżowaniu ulic Lema i Al. Pokoju ujawnili kierujących niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. Przejeżdżanie na tzw. „czerwonym świetle” jest niebezpiecznym zachowaniem na drodze. Często kierujący tłumaczą się, że przejechali na tzw. „żółtym świetle” lub nie chcieli gwałtownie hamować. Warto podkreślić, że pojazd należy prowadzić odpowiedzialnie i umieć przewidywać trudne i zmieniające się sytuacje na drodze. Zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną należy się spodziewać zmian nadawanego sygnału,   co nie może zaskakiwać kierującego i zmuszać go do gwałtownego hamowania. Kiedy kierujący ma sygnał czerwony to pieszy ma nadawany sygnał zielony – zezwalający na wejście na przejście dla pieszych. Niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez kierującego pojazdem, może narazić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet i życia pieszego, który zgodnie z prawem znajduje się na tym przejściu.  
Chcąc ograniczyć nieprawidłowe zachowania policjanci podczas działań starali się również edukować i uświadamiać na jakie narażają niebezpieczeństwo zarówno siebie jak i innych osób znajdujących się na drodze. Ważne jest aby każdy uczestnik ruchu drogowego zdawał sobie sprawę, że niezachowanie szczególnej ostrożności, chwila nieuwagi może przyczynić się do powstania groźnego wypadku.
Bezzałogowy statek powietrzny, wykorzystywany jest przez policjantów podczas różnego rodzaju działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu dodatkowemu narzędziu dron, jesteśmy w stanie ujawnić z powietrza i reagować na wiele wykroczeń, a tym samym wpływać na poprawę bezpieczeństwa.  O innej,  podobnej akcji z użyciem drona pisaliśmy tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/dzialania-i-porady-ruch/14091,Policyjny-dron-na-Zakopiance.html?search=22924

 

Powrót na górę strony