AKTUALNOŚCI

„Nowoczesna Policja dla Małopolski”

W ubiegły piątek (04.09.2020 r.) zawarta została umowa pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a firmą z sektora IT - COIG S.A., której przedmiotem jest wdrożenie nowych usług publicznych i rozwiązań administracyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Wartość usług opiewa na kwotę niemal 27 mln zł brutto.

Umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak oraz reprezentanci firmy COIG S.A wiceprezesi Zarządu:  Rafał Stefanowski oraz Łukasz Mietła.

Przedmiotem umowy  jest wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

Wdrażanie nowych rozwiązań realizowane jest  w ramach projektu pn. „Nowoczesna Policja dla Małopolski” , który współfinasowany jest z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Więcej na temat inwestycji poczynionych w ramach projektu znaleźć można na stronie:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/zamowienia-i-fundusz/fundusze-zewnetrz/projekty-relizowane/221,Nowoczesna-Policja-dla-Malopolski.html

Powrót na górę strony