AKTUALNOŚCI

Akademia Dobrych Kierowców z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

W poniedziałek 14 września 2020 r. na terenie Moto – Park Kraków odbyła się pierwsza edycja projektu „Akademia Dobrych Kierowców”, dedykowana kierowcom posiadającym prawo jazdy nie dłużej niż 1 rok. Akcja polega na jednodniowym, bezpłatnym profesjonalnym teoretycznym oraz praktycznym szkoleniu z techniki bezpiecznej jazdy.  Projekt prowadzony jest przez: Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Radiostrada Radio Kraków, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Moto Park Kraków, Centrum Inicjatyw BRD.

W pierwszej części poniedziałkowego spotkania Pan Marek Dworak - Dyrektor MORD w Krakowie omówił prawne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania udali się na specjalny odcinek, gdzie doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu pojazdu pod okiem instruktorów z Moto Park Kraków z Panem Pawłem Janickim na czele. Młodzi kierowcy ćwiczyli slalomy, jazdę na mokrej nawierzchni, hamowanie awaryjne czy awaryjną zmianę pasa ruchu.  Dodatkowo mieli okazję także zapoznać się z działaniem poduszki powietrznej, symulatorów zderzeń oraz dachowania. Dużym zaskoczeniem dla uczestników było zorganizowane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie zatrzymania do kontroli drogowej. W praktyce można było sobie przypomnieć jak prawidłowo zachować się podczas takiej policyjnej kontroli.  
Kolejnym elementem spotkania był udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, resuscytacji, a także użycia gaśnicy i gaszenia pożaru auta. Pokaz ten został przygotowany przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po 8 godzinach bardzo intensywnego szkolenia, Pan Marcin Koczyba – szef redakcji motoryzacyjnej Radia Kraków przeprowadził rozmowy z uczestnikami na temat zasadności przeprowadzonego szkolenia, które zostaną wyemitowane na antenie radiowej. Bardzo ważne wskazówki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze przedstawiła nadkom. Joanna Biel - Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na koniec dyskusja i refleksja, a także  wręczenie certyfikatów przez Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółkę. Pan Marszałek zachęcił wszystkich młodych ludzi, aby wśród swoich znajomych, rodzin, bliskich byli ambasadorami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Marszałek Smółka, który przewodniczy Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaapelował także o to, abyśmy wspólnie zadbali by w Małopolsce do 2050 roku było 0 ofiar śmiertelnych na naszych drogach. Apel spotkał się z ogromnym uznaniem, a wszyscy zgromadzeni potwierdzili, że z ogromną stanowczością przyjmują to wyzwanie. 

 

Powrót na górę strony