AKTUALNOŚCI

Kolejne zatrzymania w sprawie podejrzanych o wyłudzenia z ZUS środków pieniężnych

Data publikacji 16.02.2022

W dniach 8 - 9 lutego 2022 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali łącznie 7 osób, podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty ponad 500000 zł w postaci nienależnych świadczeń, zwłaszcza zasiłków chorobowych.

Wcześniej dokonano także przeszukań w miejscach ich zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zabezpieczenia stosownej dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych.

Sposób działania sprawców polegał na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne.

Zatrzymani to osoby w wieku od 27 do 42 lat, które zakładały głównie na terenie województwa małopolskiego fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze, ewentualnie wykazywały z tego tytułu zawyżone dochody, a jednocześnie celowo deklarowały wysoką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, by przebywając na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pobierać wysokie świadczenia z ZUS.

Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty popełnienia oszustw, w tym wyłudzenia mienia znacznej wartości tj.  przest. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, w tym jednej osobie zarzut w formie usiłowania (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i w zw. z art. 12 § 1 kk) oraz przest. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 § 1 kk. Wobec wszystkich zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz oddania pod dozór Policji. Za zarzucane czyny grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Była to już kolejna realizacja w sprawie, albowiem uprzednio w dniach 30 listopada 2021 roku oraz 1 i 2 lutego 2022 roku, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali łącznie 22 osoby, podejrzane o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty blisko 4 mln. zł.

Pisaliśmy o tych sprawach tutaj: 
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/19583,Fikcyjne-firmy-i-milionowe-wyludzenia-zasilkow-chorobowych-z-ZUS-Kolejne-12-osob.html  , 
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/17501,Wyludzali-wysokie-swiadczenia-z-ZUS-u.html  /

Źródło: https://www.gov.pl/web/po-krakow/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-podejrzanych-o-wyludzenia-z-zus-srodkow-pienieznych
 

Powrót na górę strony