AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo seniorów w rejonach przejść dla pieszych

Data publikacji 30.03.2022

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wraz z przedstawicielami Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jej maskotką „Sówką, promowali bezpieczne zachowania pieszych - seniorów w rejonach przejść dla pieszych.

Akcja została przeprowadzona w poniedziałek tj. 28 marca br., na jednym ze skrzyżowań w Krakowie. Działania cieszyły się dużą popularnością wśród seniorów, a także dzieci. Policjanci przypominali jak należy bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, zarówno na przejściu dla pieszych jak i poza przejściem - w miejscu dozwolonym. Omawiano zasady pierwszeństwa pieszych wchodzących i znajdujących się na przejściu dla pieszych. Podkreślano, że osoba piesza przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a równocześnie zabrania się jej wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Te podstawowe zasady bezpieczeństwa pieszych zawierały również ulotki, które przekazywane były przechodniom. Podczas działań policjanci wręczali pieszym elementy odblaskowe pouczając o zasadności ich używania. Prezentowano prawidłowe ich umieszczenie na odzieży w taki sposób, aby osoba piesza była widoczna dla innych uczestników ruchu drogowego. 
Piesi, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Szczególnie zagrożoną grupą wiekową pod tym względem są osoby powyżej 60 roku życia. Uczestniczą oni w co trzecim  wypadku z udziałem pieszych. Prowadzone akcje edukacyjne mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych, a równocześnie wpłynąć na przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Pamiętajmy o rozwadze na drodze. 


 

Powrót na górę strony