AKTUALNOŚCI

Oświęcim. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – finał eliminacji powiatowych 

Data publikacji 11.04.2022

W Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu oraz w hali sportowej Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z COVID – 19, odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Turniej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Wadowicach oraz Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego tj. Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Gminy Oświęcim, Urzędu Gminy Kęty, Urzędu Miasta Zator, Urzędu Gminy Przeciszów, Urzędu Gminy Polanka Wielka, Urzędu Gminy Osiek oraz Urzędu Miasta Chełmek. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych z dwóch kategorii wiekowych. W kategorii od 10 – 12 lat wzięło udział siedem drużyn ze szkół podstawowych w:  Babicach, Porębie Wielkiej, Piotrowicach, Podolszu, Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach  oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego numer 6 z Jawiszowic.  Natomiast do konkursu powiatowego w kategorii wiekowej powyżej 12 lat zakwalifikowało się sześć szkolnych drużyn z:  Bulowic, Witkowic, Głębowic, Podolsza, Poręby Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie.

Pierwsza część turnieju powiatowego odbyła się w środę 6 kwietnia 2022 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, podczas której zawodnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego. 

W czwartek (7.04.2022) w hali sportowej oświęcimskiego „chemika” odbył się finał eliminacji powiatowych. Turniej oficjalnie rozpoczęli: Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec, Pani Teresa Jankowska Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, Pan Krzysztof Kania Wiceprezydent Miasta Oświęcim, Pan Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Kęt, Pan Mariusz Gałgan Wójt Polanki Wielkiej oraz gospodarz obiektu Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Oświęcimiu Pan Jacek Stoch. Powitali oni młodych uczestników turnieju oraz ich opiekunów, którym życzyli powodzenia w zmaganiach na rowerowym torze przeszkód oraz w zadaniach przygotowanych przez ratowników medycznych z zakresu pierwszej pomocy.   

Po części oficjalnej młodzi uczestnicy turnieju pod fachowym okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego rozpoczęli rywalizację na rowerowym torze przeszkód. Po pokonaniu wszystkich przeszkód zawodnicy wykazywali się wiedzą  oraz umiejętnościami z zakresu pomocy przedmedycznej. Nad tą konkurencją czuwali specjaliści z tej dziedziny ratownicy medyczni Pan Andrzej Dziędziel i Pani Daria Szewczyk z Atma Rescuers oraz ratownik medyczny Pan Krzysztof Klimczak z Powiatowego Zespołu Szkół numer 6 w Brzeszczach. 

Po podsumowaniu wyników przyszedł czas na wręczenie pucharów, medali oraz nagród laureatom oraz upominków wszystkim uczestnikom turnieju oraz ich opiekunom. 
Nagrody wręczali: Pani Teresa Jankowska Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, Pan Mirosław Smolorek Wójt Gminy Oświęcim oraz przedstawiciele oświęcimskiej Policji podinsp. Urszula Martyniuk  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, nadkom. Grzegorz Żmudka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz nadkom. Bartłomiej Kleszcz  Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. 


LAUREACI TURNIEJU BRD 2022 ETAPU POWIATOWEGO KATEGORIA WIEKOWA 10–12 lat 

I miejsce zajęła  drużyna ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej w składzie: Roksana Zielińska, Natalia Nachajska, Dominik Dźwigoński oraz Paweł Lasek pod opieką nauczyciela Pani Urszuli Mitoraj.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Nowej Wsi w składzie:  Łucja Mojżesz, Maria Pasternak, Nikodem Żurek oraz Michał Glondys pod opieką nauczyciela Pani  Beaty Dwornik.

III miejsce zajęła drużyna  ze Szkoły Podstawowej w Podolszu w składzie: Zuzanna Wołczyk, Kornelia Wicher, Mirosław Zieliński oraz Franciszek Balonek pod opieką nauczyciela Pani Beaty Urbańczyk 


LAUREACI TURNIEJU BRD 2022 ETAPU POWIATOWEGO KATEGORIA WIEKOWA POWYŻEJ 12 LAT: 

I miejsce  zajęła drużyna  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie w składzie: Natalia Rusin, Hubert Rapka oraz Bartosz Całus  pod opieką nauczyciela Pani Małgorzaty Matyja.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podolszu w składzie:  Paulina Polanek,  Dominik Wesecki oraz Patryk Matyja pod opieką Pani Beaty Urbańczyk.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Porębie Wielkiej w składzie: Monika Borowczyk, Weronika Borowczyk oraz Wiktor Bieniecki  pod opieką Pani Urszuli Mitoraj. 

LAUREACI INDYWIDUALNI TURNIEJU BRD 2022:
Indywidualnie pierwsze miejsce w turnieju szkół podstawowych grupy młodszej zajęła Łucja Mojżesz  ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Najlepszy wynik wśród zawodników grupy starszej uzyskał Hubert Rapka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie. Hubert jako jedyny przejechał rowerowy tor przeszkód bezbłędnie.

W turnieju na etapie wojewódzkim wezmą udział drużyna ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej oraz drużyna  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie.  

Wszystkim  laureatom gratulujemy, natomiast drużynom z Poręby Wielkiej oraz z Przeciszowa życzymy również powodzenia w konkursie wojewódzkim.

Za pomoc w organizacji Turnieju oświęcimscy policjanci dziękują przedstawicielom Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, ratownikom medycznym Andrzejowi Dziędziel i Darii Szewczyk oraz Krzysztofowi Klimczak, uczennicom Powiatowego Zespołu Szkół numer 6 w Brzeszczach oraz uczennicom  Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Natomiast za wsparcie oraz ufundowanie pucharów, medali i nagród dziękujemy: Staroście Powiatu Oświęcimskiego, Radzie Powiatu Oświęcimskiego, Prezydentowi Miasta Oświęcim burmistrzom, wójtom oraz przedstawicielom Banku Spółdzielczego w Miedźnej oddziału w Brzeszczach.
 

Powrót na górę strony