AKTUALNOŚCI

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie realizuje projekt pt. „PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO DOBROM KULTURY I CITES” (CRIMART) w ramach funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego (ISF POLICE)

Data publikacji 13.06.2022

W dniach 25-29.04. oraz 23-27.05.br., realizowane były dwa międzynarodowe szkolenie w ramach projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”. W zorganizowanych przez KWP w Krakowie szkoleniach udział wzięło ponad 90 osób, w tym: funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele z Mołdawii, Cypru, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii i Holandii. Tym samym, uczestnicy szkoleń reprezentowali aż 8 krajów i 10 różnych instytucji. Prelegentami byli przedstawiciele służb m.in. Policji, Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej oraz przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w szeroko rozumiane przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dobrami kultury, w tym przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W ramach szkoleń odbyły się także wizyty studyjne w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz na Zamku Królewskim na Wawelu, które miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy uczestników projektu w zakresie: weryfikacji oryginalności dzieł sztuki, weryfikacji stanu ich zachowania, analizy ekspertyz, analizy przypadków fałszerstw przedmiotów zabytkowych oraz niszczenia i uszkadzania obiektów zabytkowych.

Praktyczny dobór tematów i prelegentów sprawił, iż obie edycje szkoleń były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i inspiracją do codziennej pracy. Różnorodne podejście do omawianych zagadnień oraz szeroki zakres tematyczny dał możliwość dopasowania treści do indywidualnych potrzeb i kompetencji uczestników. Poruszane zagadnienia doskonale odzwierciedlały bieżące trendy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury i Cites, a omawiane case study pokazywały konsekwencje podejmowania odpowiednich działań. Ma to kluczowe znaczenia biorąc pod uwagę fakt, iż niewiele unijnych sił policyjnych utworzyło specjalną jednostkę odpowiedzialną za walkę z nielegalnym handlem dobrami kultury i Cites, a ewentualny brak wiedzy stwarza wyzwania operacyjne, zwłaszcza w kontekście dochodzeń międzynarodowych. 
Dodatkowo, uczestnicy szkoleń, w ramach wizyt studyjnych odwiedzili Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Zamek Królewski na Wawelu. Archiwum Narodowe w Krakowie dla uczestników szkoleń przygotowało warsztaty pt. „Ochrona dziedzictwa narodowego w działalności Archiwów Państwowych”, które składały się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie warsztatów przybliżono podstawy prawne funkcjonowania i zadania Archiwów Państwowych, główne zagrożenia dla integralności zasobu archiwalnego i wdrożone procedury zabezpieczania na wypadek kradzieży, a także zaprezentowano przykłady przechowywanych w zasobie ANK archiwaliów. Uczestnicy podczas realizacji części praktycznej wzięli udział w pokazie w Pracowni Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu. 
Z kolei wizyty studyjne na Zamku Królewskim na Wawelu miały na celu omówienie architektury i historii średniowiecznego Wzgórza Wawelskiego, reprezentacyjnych komnat królewskich, portretów królów, a także obrazów mistrzów włoskich i holenderskich. Poszerzona ekspozycja lapidarium umożliwiła zaprezentowanie bogatego zbioru wawelskich detali – elementów wystroju architektonicznego, ale także zobrazowanie losów tej kolekcji. Szczególnie położono nacisk na omówienie sposobu znakowania obiektów muzealnych, zabezpieczania ich przed kradzieżą, pozyskiwania informacji o dziełach w trakcie prac konserwatorskich, czy migracji obiektów. Przedmiotowe warsztaty pozwoliły uczestnikom jeszcze bardziej pogłębić dotychczasową wiedzę i wymienić się doświadczeniami.
Warto podkreślić, iż Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych działaniach na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury, realizowanych również pod patronatem UNESCO. Te doświadczenia pozwoliły KWP w Krakowie wraz z partnerem stowarzyszonym - Krajową Administracją Skarbową na przygotowanie szkoleń o wysokim poziomie merytorycznym, a także zaproszenie znakomitych ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym. Dzięki ich interdyscyplinarności uczestnicy szkoleń mieli szansę wysłuchać wykładów dotykających szerokiego spectrum zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES. 
Udział w szkoleniach przedstawicieli aż 8 krajów, przedłoży się na wzmocnienie współpracy międzynarodowych organów ścigania, które są uprawnione do zwalczania ww. przestępczości poprzez zapewnienie im umiejętności i narzędzi operacyjnych potrzebnych do ochrony dziedzictwa kulturowego. Pomimo, iż na poziomie krajowym każdy z uczestników obydwu edycji szkolenia staje przed innymi wyzwaniami, zdajemy sobie sprawę, że przestępstwa przeciwko dziedzictwu przekraczają granice państw. Ten rodzaj przestępczości możemy zwalczać wyłącznie w drodze międzynarodowej współpracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej procedur i przepisów w różnych krajach przyczyni się do skuteczności działania organów ścigania. Dążeniem projektu CrimArt jest harmonizacja standardów i procedur na terenie UE właśnie poprzez realizację wspólnych szkoleń. 
Więcej na: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/zamowienia-i-fundusz/fundusze-zewnetrz/projekty-relizowane/19734,Przestepczosc-przeciwko-dobrom-kultury-i-CITES-CrimART.html
Nota prawna: Treść tej strony internetowej reprezentuje poglądy autorów i jest ich wyłączną odpowiedzialnością. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.

 


fot. Małopolska Policja i p.Wojciech Staszkiewicz - Archiwum Narodowe w Krakowie

 • Dwaj meżczyźni bioaćty udział w szkoleniu trzymający w rekach certyfikar o ukończeniu szkolenia
 • Insp. Rober Strzelecki prowadzi wykład obok niego siedzą dwaj naczelnicy wydziałów KWP w Krakowie
 • kilka osób przebywających na sali Archiwum Narodowego w Krakowie
 • kilkanaście osób stojących na koryatrzu
 • kobieta prowadząca wykład w archiuwm narodowym w krakowie
 • Meżczyzna w mundurze prowadzący wykład oraz uczestnicy siedzący przy jednoosobowych stolikach
 • mężczyzna prowadzący wykład
 • Naczelnik Wydziału PG w Krakowie prowadzący wyjkład
 • plakat crim art
 • powadzący szkolenie mężczyzna wręczający teczke uczestnikowi szkolenia
 • Przedstawiciele służby celnej (kobieta i mężczyzna)prowadzący wykład
 • teczka z materiałami szkoleniowymi
 • trzej mężczyżni i kobieta pracownicy komendy wojewódzkiej policji w krakowie prowadzący szkolenie
 • ucesticy szkolenia ziedzający archwium narodowe w Krakowie
 • uczestnicy bieroący udział w szkoleniu
 • uczestnicy biorący udział w szkoleniu
 • uczestnicy szkolenia ogladają eksponaty archiwum narodowego w krakowie,,,,,
 • uczestnicy szkolenia ogladają eksponaty archiwum narodowego w krakowie,,,
 • uczestnicy szkolenia ogladają eksponaty archiwum narodowego w krakowie
 • uczestnicy szkolenia ogladają eksponaty archiwum narodowego w krakowie
 • uczestnicy szkolenia ogladają eksponaty archiwum narodowego w krakowie
 • uczestnicy szkolenia oglądający akcesoria
 • uczestnicy szkolenia oglądający makiete
 • ulotki informacyjne wykrzystywane podczas szkolenia
 • wystawa rzeczy zabezpieczonych udaremnionych z przemytu
 • zdjęcie zbiorowe uczestników szkolenia i prelgendów
Powrót na górę strony