AKTUALNOŚCI

Otwarcie Posterunku Policji w Łużnej

Data publikacji 07.12.2022

Po 7 latach, 7 grudnia br. uroczyście reaktywowano funkcjonowanie Posterunku Policji w Łużnej, mieszczącego się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

7 grudnia 2022 r. w Łużnej, w powiecie gorlickim, odbyło się uroczyste otwarcie odtworzonego Posterunku Policji. W uroczystym apelu z tej okazji wzięli udział: Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. Andrzej Kropiwiec,  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a także Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz. Przybyli też parlamentarzyści,  przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji, m.in. Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Senator Wiktor Durlak, radni woj. małopolskiego, duchowni: kapelan małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski oraz kapelan prawosławny małopolskiej Policji ks. Andrzej Grycz.
Następnie Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz przywitała przybyłych gości. Następnie przypomniała, że  jeszcze w 2019 roku podjęto pierwsze starania dotyczące odtworzenia Posterunku Policji w Łużnej. - Stanowią one realizację rzeczywistych potrzeb mieszkańców i dlatego zarówno ze strony lokalnych władz samorządowych, jak i kierownictwa Policji pojawiła się koncepcja odtworzenia tego Posterunku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób to marzenie dzisiaj właśnie ziściło się. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby  nie zaangażowanie bardzo wielu  osób. Dlatego dzisiaj, dziękuję  Dyrektorowi Biura Logistyki Policji – Panu inspektorowi Andrzejowi Kropiwcowi oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – Panu inspektorowi Rafałowi Leśniakowi, za dostrzeżenie potrzeb lokalnej społeczności. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się, by mogło zmaterializować się oczekiwanie mieszkańców na siedzibę Posterunku Policji właśnie w ich gminie, w miejscowości Łużna. Szczególnie chciałabym podziękować władzom gminy Łużna, na czele z Panem Wójtem Mariuszem Tarsą, którzy bardzo mocno zaangażowali się w tą inicjatywę i wsparli ją materialnie i finansowo - mówiła Pani Komendant
Następnie Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. Andrzej Kropiwiec  przekazał symboliczny klucz do posterunku kierownikowi odtworzonego Posterunku Policji w Łużnej mł. asp. Rafałowi Irzykowi, który zameldował gotowość do pełnienia służby w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Kapelan Małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski odmówił modlitwę, po czym duchowni poświęcili budynek posterunku.
Po części ceremonialnej głos zabrał Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. Andrzej Kropiwiec.  – Jako Policja sami nie jesteśmy w stanie bez wsparcia  zapewnić bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że te wyremontowane pomieszczenia będą służyły jak najdłużej i jak najowocniej. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w reaktywację tego posterunku, w szczególności władzom lokalnym, Panu Wójtowi i władzom gminy. Również chciałbym podziękować Panu Komendantowi Wojewódzkiemu i Zastępcy, reprezentującego tutaj Pana Generała Ledziona, Panu insp. Rafałowi Leśniakowi. Szczególne podziękowania dla Pani Komendant za determinację w prowadzeniu działalności i we wskazywaniu tej drogi właściwej, żeby to odtworzenie posterunku miało miejsce. Funkcjonariusze, mam nadzieję, że te pomieszczenia będą Wam służyły bardzo dobrze, a służba, którą pełnicie, będzie Wam na co dzień przynosiła satysfakcję – mówił inspektor Kropiwiec.  
Następnie wystąpił  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. – W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który z uwagi na inne obowiązki, nie mógł przybyć, przypadł mi zaszczyt uczestniczyć w otwarciu tego Posterunku Policji. Jest to dla mnie duży zaszczyt.  Koszt reaktywacji tego posterunku, odświeżenie, przystosowanie, jeżeli chodzi o kwestie wyposażenia poza sprzętem informatycznym, poniosła gmina, za co dziękuję bardzo. Zapewnienie bezpieczeństwa, to jedno z podstawowych potrzeb społeczeństwa. Nasza służba w tym zakresie jest o wiele łatwiejsza, jeżeli znajduje zrozumienie wśród władz samorządowych. Tu tak jest i za to dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili do otwarcia tego posterunku,
a  Pani Komendant oraz jej kolegom, którym przypadł zaszczyt pełnienia służby, życzę samych sukcesów i zadowolenia ze strony społeczeństwa – mówił komendant Leśniak.
Następnie przemówił Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. – Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do końca to dla nas bardzo ważne dzieło. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi i proszę o przekazanie podziękowań Panu Komendantowi Głównemu, Panu Komendantowi Wojewódzkiemu też bardzo serdecznie dziękuję za to, że zapewnili Państwo obsadę tego posterunku, bo przecież to jest tak naprawdę najważniejsze. Bardzo dziękuję Pani Komendant, osobie niezwykle zdeterminowanej, zmotywowanej i zaangażowanej. Dziękuję za każdy dzień wielkich starań i wspólnych przedsięwzięć, które doprowadziły do końca to przedsięwzięcie i dzisiaj możemy  rzeczywiście odtworzyć ten posterunek. Dziękuję parlamentarzystom, a w szczególności nieobecnej dzisiaj Pani Poseł Barbarze Bartuś, która bardzo nas motywowała i dopingowała, żeby jeszcze w tym roku doprowadzić do odtworzenia  tego posterunku. Ale przede wszystkim, Szanowni Państwo dziękuję społeczności lokalnej, bo społeczność lokalna powiedziała: nie chcemy, żeby tego posterunku nie było. Bo kiedy złożyliśmy zapytanie w 2019 r., czy społeczność życzy sobie powrotu posterunku, wszyscy odpowiedzieli: tak. Na każdym zebraniu wiejskim w naszej gminie, wszyscy mieszkańcy zagłosowali jednogłośnie za powrotem posterunku. Wszyscy bardzo tutaj kibicowali i przyglądali się temu dziełu powrotu posterunku i pytali się, kiedy ta sprawa zostanie załatwiona i mówili, wreszcie wszystko wraca do normy. Szanowni Państwo tak, Posterunek Policji w Łużnej to jest norma, to jest normalność, tak było tutaj zawsze. W czasach, kiedy rodziła się niepodległość Polski, tutaj powstał Posterunek Policji. Ludzie czuli się bezpieczni, ludzie czuli się zaopiekowani i dlatego z wielkim bólem przyjęli fakt, że w 2015 r. ten posterunek przestał funkcjonować. Dzisiaj to już historia. Posterunek wrócił na swoje miejsce. Szanowni Państwo, drodzy Funkcjonariusze, Panie Kierowniku życzę Wam, aby pobyt na ziemi łużańskiej był dla Was pobytem również bezpiecznym, abyście byli otoczeni szacunkiem i zrozumieniem wśród mieszkańców – mówił wójt Tarsa.
Głos zabrała także Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska. -  Znajdujemy się na terenie przepięknym turystycznie i gospodarczo, ale również znajdujemy się w terenie przygranicznym, a z uwagi na toczące się działania i niebezpieczeństwo na naszej granicy, rzeczywiście istnienie tego posterunku daje realne uzasadnienie jego ponownego otwarcia. Poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą każdego człowieka i dbałość o właściwe jego funkcjonowanie  i właściwe odczuwanie  jest bardzo ważne. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję jako poseł, ale również jako członek komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, że doszło dzisiaj do otwarcia tego posterunku. Kłaniam się nisko Pani Komendant i dziękuję za ogromną determinację nie tylko przy odtworzeniu tego posterunku, ale  generalnie w całokształcie dbałości o bezpieczeństwo na terenie powiatu gorlickiego i o dobrą atmosferę pracy. Bardzo za to dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim zebranym, przede wszystkim funkcjonariuszom, którzy tutaj będą pracować. Dziękując Wam za wzorową służbę, za profesjonalizm w działaniu życzę Wam tego, aby to miejsce rzeczywiście dawało Wam satysfakcję. Życzę tego, aby patron Policji św. Michał Archanioł dał Wam dużo siły i dawał duże oparcie i żeby w domu zawsze ktoś na Was czekał, kto Wam również doda siły i energii do wzorowego wykonywania służby – mówiła pani poseł Nowogórska.

Senator Wiktor Durlak podziękował za zaproszenie. – Odtworzenie tego posterunku to przykład poprawy bezpieczeństwa. To kolejny odtworzony posterunek w powiecie gorlickim, bo niedawno otwieraliśmy posterunek  w Uściu Gorlickim. Cieszę się, że wsparcie rządu premiera Morawieckiego przynosi takie efekty – mówił senator i złożył zebranym życzenia noworoczne.  
Kolejno zostały odczytane listy okolicznościowe Arkadiusza Mularczyka Posła na Sejm RP, Barbary Bartuś Poseł na Sejm RP i Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.
Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek złożony dyrektorowi  Biura Logistyki Policji insp. Andrzej Kropiwcowi.
Jednostka w Łużnej została odtworzona w budynku, w którym od 1986 roku do 2015 roku funkcjonował posterunek Policji. Budynek spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji, a pomieszczenia zostały przekazane i wyremontowane przez Urząd Gminy w Łużnej. Ponadto gmina zapewniła wyposażenie posterunku w postaci sprzętu kwaterunkowego, sieci strukturalnej LAN, łącza internetowego, instalacji alarmowej, kontroli dostępu oraz monitoringu. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów, również tych z niepełnosprawnością ruchową. Wkład w powstanie posterunku wniosła także Policja, wyposażając obiekt i pomieszczenia w sprzęt p.poż., komputerowy, telefony i sprzęt łączności radiowej. Odtworzony Posterunek Policji w Łużnej, którego powierzchnia użytkowa wynosi 173 m², składa się z 7 pomieszczeń biurowych oraz 6 pomieszczeń pomocniczych (sanitariaty, aneks socjalny, szatnia, serwerownia oraz magazyn podręczny). Ponadto obok posterunku znajduje się dwustanowiskowe pomieszczenie garażowe o powierzchni 62 m². Posterunek podlegał będzie bezpośrednio Komisariatowi Policji w Bobowej i etatowo będzie w nim pełniło służbę 8 policjantów: kierownik jednostki, 1 policjant pionu kryminalnego, 6 policjantów zespołu ds. prewencji, w tym dwóch dzielnicowych. Przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na jeszcze większy poziom bezpieczeństwa obywatel z terenu gminy Łużna, której łączna powierzchnia wynosi ponad 56 km² i jest zamieszkana przez prawie 8600 osób.
 

 • tabliczka z napisem Posterunek Policji w Łużnej wiszący na ścianach budynku
 • policjanci stojący pod namiotami ochronnymi z napisem Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
 • policjanci i zaproszeni goście na otwarcie posterunku stojący przed budynkiem
 • Komendant Komendy powiatowej Policji w Gorlicach składa meldunek insp. Rafałowi Leśniakowi zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • Policjanci i przedstawiciele Straży Pożarnej przybyli na uroczystość
 • Policjanci i zaproszeni goście na otwarcie posterunku
 • policjanci i zaproszeni na uroczystość otwarcia posterunku goście
 • naszywka na rękawie munduru
 • Policjanci i zaproszeni goście na uroczystość otwarcia posterunku stojący na zewnątrz przed budynkiem
 • Policjant wręcza drugiemu policjantowi teczkę z dokumentami
 • Policjanci stojący przed budynkiem posterunku trzymający w rękach dokumenty
 • Zaproszeni na uroczystość duchowni
 • poświęcenie budynku przez duchownych
 • przemawiający policjant
 • radiowóz policyjny i straży pożarnej stojący przed posterunkiem
 • przemawiający przy mównicy policjant
 • przemawiający przy mównicy policjant
 • przemawiający przy mównicy mężczyzna
 • przemawiająca przy mównicy kobieta
 • przemawiający przy mównicy mężczyzna
 • zdjęcie budynku posterunku z zewnątrz
 • radiowóz policyjny stojący przed budynkiem posterunku
 • wnętrze komendy
 • wnętrza posterunku
 • wnętrza posterunku
 • wnętrza posterunku
 • wnętrza posterunku
 • wnętrza posterunku
 • List wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na otwarcie Posterunku Policji w Łużnej
 • List posła Arkadiusza Mularczyka
 • List od pani poseł Barbary Bartuś
Powrót na górę strony