CZY WIESZ, ŻE ? - AKTUALNOŚCI - Policja Małopolska

AKTUALNOŚCI

CZY WIESZ, ŻE ?

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część VI.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach, krok po kroku, będziemy dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków.

Uwaga: Zasady tej nie stosuje się, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby lub zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

Kiedy policjant może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego ?

Środków przymusu bezpośredniego policjant może użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego
przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia
ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego
przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
przeciwdziałania niszczeniu mienia
zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia
ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
pokonania biernego oporu
pokonania czynnego oporu
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji

Uwaga: Informację o różnicy pomiędzy użyciem a wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego znajdziesz w tym artykule ►

Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony