AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W środę, 16 grudnia br., pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smółki, w obecności Wojewody Małopolskiego pana Łukasza Kmity, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jednym z prelegentów spotkania był mł. insp. Maciej Rymar, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, który podsumował  stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski w ciągu 11 miesięcy 2020 roku. Ponadto omówił realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne; nadzorczo - kontrolne oraz inżynieryjne. Przedstawiciel Policji  podkreślił, że z analizy stanu bezpieczeństwa wynika, że w okresie od stycznia do listopada br. odnotowano 26 % spadek ilości wypadków oraz 30 % spadek ilości osób rannych.  Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych uległa zmniejszeniu z 159 w 2019 roku do 149 w 2020 roku, co stanowi 6 % spadek.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu 11 miesięcy 2020 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4074 prawa jazdy za przekroczenie prędkości  o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, tj. o 1701 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zarówno Wojewoda Kmita jak i Marszałek Smółka, podziękowali za zaangażowanie małopolskiej Policji w działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach, które wpływają na jego poprawę. Dużą uwagę zwracali na udział Policji w programie doświetleń przejść dla pieszych, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych – niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Ponadto, podczas posiedzenia omawiano dotychczasowe działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wstępne plany działań na 2021 rok.
 

Powrót na górę strony