AKTUALNOŚCI

Przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również zabronione!

Data publikacji 04.03.2021

Policjanci z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu gasili wczoraj palącą się w przydrożnym rowie trawę. Przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, zagraża przyrodzie, zwierzętom, ludziom ich dobytkom, ale przede wszystkim jest zabronione i niesie za sobą odpowiedzialność karną.

Wczoraj w południe, tj. 2 marca br. podczas patrolu miejscowości Odrowąż policjanci z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu zauważyli w przydrożnym rowie pożar trawy, który w szybkim tempie rozprzestrzeniał się na sąsiadującą działkę polną. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do gaszenia ognia, używając podręcznej gaśnicy będącej na wyposażeniu pojazdu. Dzięki działaniu funkcjonariuszy pożar został ugaszony, a ogień nie rozprzestrzenił się na większą powierzchnię. Następnie z pomocą mieszkańców zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz polano wodą, aby zapobiec ewentualnemu ponownemu pojawieniu się ognia. Nie wiadomo co było przyczyną pożaru trawy, czy ogień pojawił się w wyniku samozapłonu, czy na wskutek działania człowieka poprzez podpalenie, czy poprzez wyrzucenia niedopałka papierosa.
Zbliża się wiosna, a z nią okres prac polowych i wiosennych porządków. Co roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów związanych z wypalaniem traw oraz nieużytków rolnych. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Proceder ten nie tylko niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny, wystarczy chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru, czy ukształtowanie terenu i może dojść do tragedii. Ponadto paląca się trawa na poboczu drogi lub w przydrożnym rowie może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Dym unoszący się nad jezdnią ograniczający widoczność, może być przyczyną wypadków drogowych.
Dlatego przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale przede wszystkim jest zabronione i niesie za sobą odpowiedzialność karną.  Ustawa  o ochronie przyrody sankcjonuje karą aresztu albo grzywną wykroczenie polegające na  wypalaniu  łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Nadto, kodeks wykroczeń  stanowi, że kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Takiej karzy podlega także osoba, która   na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Jak również osoba która  wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo. Kkto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo takiego  zdarzenia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Powrót na górę strony