AKTUALNOŚCI

Certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” edycja 2021-2025, dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3 marca br. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji Krakowie insp. Roman Kuster wręczył Rektorowi tej uczelni prof. UEK dr hab. Stanisławowi Mazurowi certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” edycja 2021 – 2025, przyznawanego w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W uroczystości brali również udział: Prorektor ds. projektów i współpracy, prof. UEK dr hab. Piotr Buła, Dyrektor Kancelarii Rektora UEK, dr Jarosław Bober, Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych, dr Mariusz Rozwadowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, podinsp. Paweł Godyń.
Certyfikat stanowi wyraz uznania dla władz Uczelni za podejmowane przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa studentów i kadry uniwersyteckiej oraz daje rękojmię utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
        Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przystąpił do projektu w 2007 roku, a w 2008 roku został mu przyznany Certyfikat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2008 - 2012. Uczelnia w kolejnych okresach pozytywnie przechodziła audyty kontrolne utrzymując w posiadaniu przyznany Certyfikat.
        Głównym założeniem projektu ZPB jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, infrastrukturalnym oraz osobistym kadry naukowej i społeczności studenckiej.
        Aktywne, systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ścisłej współpracy z krakowską Policją i innymi partnerami, przyniosło wymierne korzyści m.in. w postaci:
• niezakłóconej pracy naukowo – dydaktycznej Uczelni
• integracji wspólnoty studenckiej
• budowania pozytywnego wizerunku Uczelni oraz służb mundurowych
• polepszenia stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z bardziej aktywnych krakowskich uczelni wyższych, w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich pracowników, jak i studentów (często obcokrajowców) studiujących w murach tej Uczelni.
 

Powrót na górę strony