AKTUALNOŚCI

Weekendowe kontrole przestrzegania obostrzeń sanitarnych w Krakowie

Data publikacji 12.04.2021

Cały czas trwają policyjne kontrole przestrzegania przepisów w związku ze stanem epidemii. Ogłoszone 2 tygodnie temu obostrzenia sanitarne zostały przedłużone w związku z utrzymującą się dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Mundurowi sprawdzają między innymi czy osoby objęte kwarantanną nie opuszczają miejsca izolacji, kontrole obejmują również placówki handlowe, usługowe oraz środki transportu publicznego. Nadal bowiem w ograniczonym zakresie działają galerie handlowe, lokale gastronomiczne czy siłownie, natomiast zamknięte pozostają między innymi lokale świadczące usługi fryzjerskie czy kosmetyczne.

Od piątku do niedzieli krakowscy policjanci  skontrolowali 152 obiekty handlowe, 111 obiektów usługowych  jak np. 44 hotele, 69 siłowni oraz 37  restauracje. Kontroli poddane zostały również 322 środki transportu  komunikacji publicznej.
W wyniku tych działań ujawniono   nieprawidłowości m.in. w 8 lokalach gastronomicznych, które mimo zakazu działały, podając posiłki na miejscu. W związku z tymi nieprawidłowościami pouczonych zostało 85 osób, a  wobec kolejnych 53 policjanci sporządzili dokumentację, która może zostać przesłana do sądu z wnioskiem o ukaranie za łamanie reżimu sanitarnego. W 5 przypadkach sprawę pod kątem popełnienia przestępstwa zbada prokuratura.
Policjanci dopatrzyli się również 5 nieprawidłowości podczas kontroli siłowni. Wobec 61 lekceważących epidemiologiczne obostrzenia  osób przebywających w siłowniach policjanci sporządzili dokumentację, która może zostać przesłana do sądu z wnioskiem o ukaranie. W  7 przypadkach, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, sprawę zbada prokuratura.
Policjanci sprawdzają również czy osoby przebywające na kwarantannie przebywają w miejscu izolacji. W weekend przeprowadzono ponad 25 000 takich sprawdzeń w Krakowie. W 386 przypadkach pod wskazanymi adresami nie zastano osób, wobec których prowadzone jest teraz  postępowanie wyjaśniające mogące skutkować  w sądzie grzywną do 5000 zł bądź nałożeniem wysokich kar przez sanepid.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w przestrzeni publicznej. W miniony weekend funkcjonariusze za nie stosowanie się do tego nakazu ukarali mandatami aż 397 osób, natomiast wobec 103 osób skierowany zostanie  do sądu wniosek o ukaranie. Za brak maseczki pouczono tylko 20 osób

  • policjanci kontrolujący restauracje
Powrót na górę strony