Aktualności

116 inwestycji w bezpieczeństwo pieszych

Pojawią się tam, gdzie dotychczas ich nie było. Te, które już funkcjonowały, będą modernizowane lub rozbudowywane. Część zostanie doświetlona. Przejścia dla pieszych – to im premier Mateusz Morawiecki poświęcił szczególną uwagę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Już wiemy, że rządowe dofinansowanie w Małopolsce obejmie 116 przejść dla pieszych, a do gminnych i powiatowych zarządców dróg trafi blisko 10,2 mln złotych.

Wyniki naboru przedstawił dziś na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Briefing odbył się w Olkuszu, na przejściu dla pieszych w okolicach ul. 29 Listopada i Kamyk. To jedno z przejść, które zostanie przebudowane dzięki rządowemu dofinansowaniu. W spotkaniu z mediami uczestniczył również komendant wojewódzki Policji nadinsp. Michał Ledzion, starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz radny Rady Miejskiej w Olkuszu Wojciech Panek.  

- Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021. Te inwestycje mają wspólny mianownik: bezpieczeństwo Mieszkańców. Chcemy wspólnie z samorządami je poprawiać, a przejścia dla pieszych są miejscami szczególnie newralgicznymi. To dlatego rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o tym, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie również nabór specjalny. Postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, przeznaczając na ten cel w skali Polski blisko 525 mln zł (w tym 35 mln dla Małopolski). Ten aspekt jest dla nas bardzo istotny. Dobre drogi to drogi bezpieczne, a bezpieczne drogi to bezpieczne przejścia dla pieszych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

 

Blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych w skali Polski

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.

 

84 zadania w Małopolsce

- To był strzał w dziesiątkę. W 2020 roku Rada Ministrów podjęła decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa dla pieszych. Wcześniej do Funduszu Dróg Samorządowych wprowadziliśmy możliwość dofinansowywania zadań wieloletnich, co dało szansę realizacji projektów z większym potencjałem i bardziej złożonych. Wsłuchujemy się w głos samorządów i użytkowników dróg. To realna pomoc i konstruktywne narzędzie. Gratuluję małopolskim samorządom, które po to narzędzie już sięgnęły. Łączy nas Małopolska. Tworzymy nową jakość dróg lokalnych, także doświetlając i przebudowując przejścia dla pieszych. Ponad 10 mln złotych na inwestycje drogowe dla Małopolski to kolejny impuls także do rozwoju gospodarczego, a każda z tych 116 inwestycji to inwestycja w bezpieczeństwo Mieszkańców – mówi poseł ziemi olkuskiej i wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jacek Osuch.

Na liście małopolskich zadań, które dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego otrzymały dofinansowanie, są: 

- 42 zadania powiatowe z dofinansowaniem w wysokości 5 755 246 zł – zadania te dotyczą 55 przejść dla pieszych, z czego 15 to przejścia nowo projektowane, a 40 – istniejące;

- 42 zadania gminne z dofinansowaniem w wysokości 4 414 693 zł – zadania te dotyczą 61 przejść dla pieszych, z czego 15 to przejścia nowo projektowane, a 46 – istniejące. 

Łącznie zatem zostaną zrealizowane 84 projekty obejmujące 116 małopolskich przejść dla pieszych. W tej liczbie jest 30 zupełnie nowych przejść. Dofinansowanie przyznane małopolskim samorządom przez premiera Mateusza Morawieckiego łącznie wyniesie 10 169 939 zł, stanowiąc 80% wartości wszystkich projektów (13 724 444,47 zł). 

- Działamy dla wspólnego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Gratuluję małopolskim samorządom. To dobre projekty. Każde z objętych nimi miejsc ma swoją historię. Są miejsca, gdzie przejść dla pieszych nie było. Są takie, gdzie przejścia trzeba gruntownie zmodernizować. Dla mieszkańców to część drogi do pracy, urzędu czy trasy, którą dzieci uczęszczają do szkoły. Aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, polski rząd podejmuje wiele działań. Z jednej strony udoskonalamy przepisy drogowe, z drugiej gruntownie modernizujemy drogi lokalne, z trzeciej wreszcie – inwestujemy w przejścia dla pieszych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Wielość zadań 

Spośród zadań powiatowych najwyższa kwota dofinansowania – 600 tys. zł – została przyznana na jedno z zadań powiatu suskiego polegające na budowie trzech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1700K z drogą powiatową nr 1698K w miejscowości Pewelka.

Porównywalna kwota – 594 757 zł – trafi na jedno z zadań powiatu olkuskiego. Będzie ono polegało na przebudowie trzech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w miejscowości Bukowno.

Listę zadań powiatowych otwiera jeden z trzech projektów miasta Nowy Sącz obejmujący 4 istniejące przejścia dla pieszych i przebudowę drogi powiatowej nr 1600K w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Paderewskiego – Tarnowska i Rybacka w Nowym Sączu (dofinansowanie w wysokości 223 987 zł).

Z kolei najwyższe dofinansowanie wśród zadań gminnych otrzyma projekt gminy Bukowno. Kwota 508 tys. zł z RFRD zostanie przeznaczona na przebudowę czterech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno.  

Po 320 tys. zł trafi na dwa zadania gminy Myślenice. Każde z nich obejmuje przebudowę 4 przejść dla pieszych w Myślenicach.

Listę zadań gminnych otwiera projekt gminy Tokarnia polegający na budowie przejścia dla pieszych w Tokarni (dofinansowanie 30 317 zł).

- Powiat olkuski, w ramach naboru na dofinansowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, złożył trzy wnioski. Bardzo się cieszymy, że nabór będzie kontynuowany. My, jako powiat olkuski, na pewno będziemy aplikować w kolejnym naborze – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg daje szansę także mniejszym samorządom na niezwykle ważne inwestycje w bezpieczeństwo. Duże dofinansowanie zadania przez rząd sprawia, że program jest bardzo atrakcyjny dla samorządów. Będziemy także zachęcali burmistrza Olkusza, aby złożył aplikację w kolejnej turze programu. Bezpieczne przejścia powinny być priorytetem dla nas wszystkich – podkreśla radny z Olkusza Wojciech Panek.  

Jeszcze jest szansa na pozyskanie dofinansowania

Przypominamy, że jeszcze do 2 sierpnia można składać wnioski w ramach naboru uzupełniającego na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gminy oraz powiaty mogą aplikować o pozyskanie środków na dofinansowanie, którego maksymalny poziom wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania (przejścia dla pieszych) wynosi maksymalnie 200 tysięcy złotych. 

Samorządy mogą składać wnioski na zadania obejmujące budowę nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowę/przebudowę istniejących przejść oraz działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia, w ramach drogi publicznej (powiatowej lub gminnej). Inwestycje mogą dotyczyć przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, w ciągu dróg powiatowych i gminnych oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. Obszar inwestycji może sięgać nawet do 100 m, obejmując teren dojścia do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach.

Więcej: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13158

Policja: poprawa bezpieczeństwa pieszych to priorytet

Na przestrzeni ostatnich lat na przejściach dla pieszych odnotowujemy spadek liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych – z 485 w 2016 roku do 257 w 2020 roku (spadek o 47%). Widoczny jest także znaczny spadek liczby osób rannych - z 485 osób w 2016 do 253 w 2020 roku (o 47 %). Niestety poziom liczby pieszych zabitych na przejściach na przestrzeni ostatnich lat jest podobny: 18 zabitych w 2016 roku i w 2020 roku.

Konieczne są zatem dalsze działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – zarówno działania Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego czy akcji profilaktycznych, jak i wprowadzanie rozwiązań inżynieryjnych. Kluczowa jest poprawa stanu infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, bo to ona zapewnia odpowiednią wzajemną widoczność kierujących pojazdami i pieszych uczestników ruchu. 

- Przeprowadzona w ubiegłych latach lustracja oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zrealizowana przez policjantów wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg oraz samorządu lokalnego szczebla gminnego wykazała, że priorytetową kwestią jest poprawa oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych, tj. umiejscowienie oświetlenia na przejściu bądź poprawa jego jakości. Wiele przejść było bowiem nieprawidłowo oświetlonych. Z danych dotyczących ubiegłego roku wynika, że w Małopolsce połowa wypadków na przejściach dla pieszych miała miejsce w porze od zmierzchu do świtu pomimo zdecydowanie mniejszego natężenia ruchu pieszego. W porze nocnej w 2020 roku zginęło też więcej osób na przejściach niż w porze dziennej, tj. 67% ogółu śmiertelnych ofiar na przejściach. Niewątpliwie doświetlenie przejść poprawi bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych, a więc w miejscach, które powinny być azylem bezpieczeństwa dla tych niechronionych uczestników ruchu drogowego – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. 

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl

Powrót na górę strony