Aktualności

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach podczas letnich wakacji

Data publikacji 02.09.2021

Małopolska Policja w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku prowadziła na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2021”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań.

Jednym z zadań Policji ruchu drogowego w tym czasie, była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego przed wyjazdem w trasę. Podczas takiej kontroli sprawdzany był stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdu i jego obowiązkowe wyposażenie. Ponadto autokary kontrolowane były również podczas podróży. W sumie sprawdzono 920 autobusów.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji dużą uwagę kierowali na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania czy też prawidłowości przewozu dzieci. W ramach dbania o bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg szczególnym nadzorem obejmowane były rejony przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas tegorocznych wakacji, tj. od 25.06 do 31.08.2021 roku, małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 89 416 pojazdów. Ujawniono 74 028 wykroczeń. Zatrzymano 1056 praw jazdy i 4068 dowodów rejestracyjnych, w tym 1833 za nieprawidłowy stan techniczny. Do zadań funkcjonariuszy należało też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.  W tym czasie ujawniono 1051 przypadków kierowania pojazdem przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu i spotkaniami profilaktycznymi (865 spotkań) z mieszkańcami, turystami, na piknikach rodzinnych, festynach, czy na innych imprezach.

W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia br. doszło do 520 wypadków drogowych (spadek o 48 tj. 8,5 % w stosunku do 2020 roku), w których zginęło 37 osób (bez zmian), a 602 zostały ranne (spadek o 41 tj. 6,4 %). Główną przyczyną wypadków drogowych zaistniałych od 25.06. – 31.08. 2021 roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (134 wypadki drogowe z tej przyczyny, w których zginęło 12 osób, a 144 zostało rannych).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 62 osoby zostały ranne.

Powrót na górę strony