Aktualności

W Małopolsce, z rewizytą, gościliśmy 20 policjantów z Mołdawii, którzy szkolili swoje umiejętności w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska pomoc rozwojowa 2021” pn. „Wzrost wiedzy funkcjonaiuszy Policji Mołdawskiej w zakresie zwalczaniania wszelkich form przestępczości zorganizowanej”.

Na kilka dni (17 – 23 października br.)  do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kraowie przyjechała delegacja  20 funkcjonariuszy pionu kryminalnego Policji z Mołdawii. Głównym celem ich wizyty była wymiana doświadczeń i podniesienie  kompetencji w zakresie zwalczania wszelkich form przestępczości zorganizowanej. Podczas szkoleń, w których uczestniczyli, przedstawiciele małopolskiej Policji przestawili wypracowane w naszym kraju narzędzia i rozwiązania w przedmiotowym zakresie.  Udział mołdawskich funkcjonariuszy  w poszczególnych działaniach w ramach projektu, niewątpliwie przyczyni się do podniesienia profesjonalizmu i usprawnienia funkcjonowania formacji Policji w Mołdawii.

To już drugie takie spotkanie szkoleniowe małopolskich  i mołdawskich policjantów.  W dniach 12 – 18 września br., trzynastu  policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyło  w szkoleniu w Kiszyniowie, na terenie Mołdawii. Podczas tej kilkudniowej wizyty przeprowadzono serię spotkań z 60 funkcjonariuszami tamtejszej policji z różnych wydziałów pionu kryminalnego. Małopolscy policjanci zapoznali ich z wieloma rozwiązaniami  sprawdzonymi w praktyce i opartymi na doświadczeniach i wykonywanych czynnościach.

Powrót na górę strony