Aktualności

Piątkowy przepis drogowy odc. 76- „Warunki techniczne i obowiązkowe wyposażenie hulajnóg elektrycznych”

Data publikacji 26.11.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, opracowali zbiór wybranych przepisów dotyczących warunków technicznych hulajnóg elektrycznych.

[W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP]

 

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 76- „Warunki techniczne i obowiązkowe wyposażenie hulajnóg elektrycznych”

 

Hulajnogi elektryczne wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 roku muszą spełniać poniższe wymogi w zakresie warunków technicznych oraz ich niezbędnego wyposażenia:

 

[W centralnej części strony zdjęcie hulajnogi elektrycznej – widok z boku pojazdu.]

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z przednią częścią hulajnogi na zdjęciu, zawierające tekst:]

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (może być migające). Przednie światło pozycyjne nie może być widoczne z tyłu pojazdu. Może być ono zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do używania go podczas jazdy.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z hamulcem hulajnogi na zdjęciu, zawierające tekst:]

Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z kierownicą hulajnogi na zdjęciu, zawierające tekst:]

Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z tylnym światłem czerwonym hulajnogi znajdującej się na zdjęciu, zawierające tekst:]

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (dopuszcza się migające światło). Tylne światło pozycyjne nie może być widoczne z przodu pojazdu. Może być ono zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do używania go podczas jazdy.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z tylnym światłem czerwonym hulajnogi znajdującej się na zdjęciu, zawierające tekst:]

Co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Światło to nie może być widoczne z przodu pojazdu.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z podstawą hulajnogi znajdującej się na zdjęciu, zawierające tekst:]

Numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację pojazdu, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z bocznym światłem odblaskowym hulajnogi znajdującej się na zdjęciu, zawierające tekst:]

Z boku: co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką, połączone strzałką z podpórkami hulajnogi znajdującej się na zdjęciu, zawierające tekst:]

Podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką:]

Maksymalne masy i wymiary: Długość 1,4 m. Szerokość: 0,9 m. Masa własna nie może przekraczać 30 kg.

 

[Pole tekstowe otoczone ramką:]

Konstrukcja hulajnogi elektrycznej musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

 

Ponadto każda hulajnoga elektryczna (bez względu na datę wprowadzenia do obrotu) musi odpowiadać przepisom zawartym w art. 66. 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według nich każdy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

 

  1. Nie zagrażało bezpieczeństwu osoby nim jadącej lub bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
  2. Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych.
  3. Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.
  4. Nie powodowało niszczenia drogi.
  5. Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.
  6. Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone
    w przepisach szczegółowych.

 

[Po prawej stronie zdjęcie wielu zaparkowanych hulajnóg elektrycznych – widok samych kierownic.]

[Pole tekstowe otoczone czerwoną ramką zawierające tekst o czerwonej wytłuszczonej czcionce:]

Odpowiedzialność za należyty stan techniczny pojazdu spoczywa na kierującym. Dotyczy to również sytuacji, w której hulajnoga jest wypożyczona np. za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Powrót na górę strony