Aktualności

Wsparcie małopolskich policjantów dla Policji Królestwa Niderlandów

Przez prawie dwa tygodnie grudnia funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału Prezydialnego, Kryminalnego oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego, w kolejnej już edycji wspólnych międzynarodowych patroli, wspierali w codziennych działaniach policjantów niderlandzkiej Politie regionu Den Haag w prowincji Holandia Południowa.

Wyjazd ten jest bezpośrednim następstwem trwającej już od 24 lat współpracy bilateralnej pomiędzy naszymi jednostkami oraz zorganizowanej przez Wydział Prezydialny KWP w Krakowie wizyty przedstawicieli niderlandzkiej Policji w małopolskim garnizonie, podczas której dokonane zostały wiążące ustalenia co do możliwości przeprowadzenia wspólnych służb patrolowych na terenie Królestwa Niderlandów oraz omówiono zagadnienia związane m.in. z reagowaniem służb na przemoc domową czy zwalczaniem i przeciwdziałaniem wyzyskowi pracowniczemu. Taki zakres tematyczny związany jest ściśle z wyzwaniami, z jakimi Holendrzy mierzą się w codziennej służbie, w kontekście polskich migrantów, którzy są jedną z najliczniejszych grup narodowościowych zamieszkujących Holandię.

Małopolscy funkcjonariusze pełnili służby wspólnie z kolegami z Komisariatów Laak, Lisse, Westland, Boskoop, Alpen a/d Rijn, Segbroek oraz Scheveningen w dużych skupiskach holenderskiej Polonii.

Obecność naszych stróżów prawa przy holenderskich policjantach sprzyjała bliższemu kontaktowi ze społeczeństwem, wsparcie polskiej Policji spotkało się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród rodaków.

Wizyta polskich policjantów nie umknęła uwadze lokalnych polonijnych mediów, co niewątpliwie przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Małopolskiej Policji. Udzielone wsparcie językowe wpłynęło korzystnie na kontakt Polaków z holenderskimi dzielnicowymi, którzy mimo bariery językowej odczuwają potrzebę kontaktu z holenderską Polonią w równym stopniu jak i nasi rodacy, którzy dzięki temu mogli lepiej zrozumieć podejście niderlandzkiej Policji do wielokulturowego społeczeństwa. Pobyt w Hadze był także okazją do zapoznania się z infrastrukturą, , wyposażeniem komisariatów, systemami komputerowymi i procedurami. Nasi policjanci odwiedzili Jednostkę Wsparcia Lotniczego Policji, Wydział Współpracy Międzynarodowej a także Centrum Operacyjne gdzie mieli okazję zobaczyć na żywo proces kierowania i dowodzenia siłami policyjnymi na terenie miasta Haga. Ponadto nasi policjanci wzięli udział w interdyscyplinarnym webinarze, podczas którego podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z słuchaczami z niderlandzkiej Policji, haskiej Straży Miejskiej, organizacji rządowych i pozarządowych, świetlic środowiskowych, domów kultury, Prokuratury, oraz odpowiadali na pytania dotyczące pragmatyki służbowej.

Kontynuacją współpracy w tym zakresie będą kolejne przedsięwzięcia i wizyty dwustronne planowane w przyszłym roku na podstawie informacji zebranych przez koordynatorów współpracy międzynarodowej - z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie oraz Politie regionu Den Haag.

 

Powrót na górę strony