Aktualności

Małopolska drogówka podsumowuje wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 23.12.2021

We wtorek 21 grudnia br. na terenie Małopolski prowadzone były kolejne w tym miesiącu działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tych działań było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, ujawniono w sumie 833 wykroczenia.

Ponad 500 z nich dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto ujawniono 16 wykroczeń kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 314. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Od początku roku na małopolskich drogach zginęło 49 pieszych, co stanowi 35% ogółu ofiar śmiertelnych. Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przypominamy, że od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa pieszych. Kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, a także zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu i znajdującemu się na tym przejściu. Natomiast  pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - to właśnie z tej przyczyny ginie najwięcej osób pieszych na drogach. Zabrania się również korzystania  z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Należy również pamiętać, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie  i zdrowie.  

Apelujemy o rozwagę, wzajemną życzliwość i przestrzeganie przepisów przez wszystkich użytkowników dróg. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przebiegły w miłej i spokojnej atmosferze. 

Powrót na górę strony