Aktualności

Wykroczenia drogowe skutkowały mandatami sięgającymi kwoty 1500 złotych.

Data publikacji 31.01.2022

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w ubiegły weekend na drogach powiatu krakowskiego ujawnili ponad 100 wykroczeń i 1 przestępstwo. Na 92 kierujących mundurowi nałożyli mandaty karne, najwyższe zostały wystawione na kwotę 1500 złotych. 2 kierujących straciło też prawo jazdy.

W ubiegły weekend (od 28 do 30 stycznia br.) policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali (w tym także w ramach sobotnich działań pn. „Prędkość”) 145 pojazdów, ujawniając przy tym 108 wykroczeń w ruchu drogowym.
Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mundurowych mandatów karnych na 92 kierujących, wobec 2 skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałe osoby pouczono. Najwyższe mandaty - w kwocie 1 500 złotych - policjanci nałożyli na kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, a także na sprawców  kolizji drogowych. Z kolei 2 kierującym za przekorczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym funkcjonariusze odebrali także prawo jazdy. Podczas kontroli stanu technicznego w 12 kontrolowanych pojazdach policjanci ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Stróże prawa ujawnili także kierującego posiadającego orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów (złamanie sądowego zakazu jest przestępstwem i zagrożone jest to karą do 5 lat pozbawienia wolności). W weekend patrole ruchu drogowego zostały także wezwane na miejsce 4 zdarzeń drogowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują wyższe stawki mandatów karnych za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym. Policjant, w drodze mandatu karnego, za wykroczenia nieobjęte taryfikatorem może nałożyć grzywnę do 5000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6000 zł. Wzrost nakładanych mandatów karnych dotyczy głównie tych wykroczeń które mają istotny wpływ na powstawanie wypadków drogowych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i korzystanie z drogi w sposób zgodny z przepisami.

Powrót na górę strony