Aktualności

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na małopolskich drogach

Data publikacji 21.02.2022

W czwartek, 17 lutego br. prowadzone były ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tych działań była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami. Policjanci egzekwowali stosowanie się uczestników ruchu do przepisów o koegzystencji pieszych i kierujących pojazdami. W ciągu jednodniowych działań, przeprowadzonych na terenie Małopolski ujawniono ponad 1300 wykroczeń, z czego 900 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych a 436 wykroczeń popełnili piesi.

O potrzebie przeprowadzania takich działań świadczy policyjna statystyka. Od początku roku w Małopolsce zginęło 13 osób, aż 11 z nich to piesi uczestnicy ruchu drogowego.  Tak więc 17 lutego policjanci skoncentrowali swe działania obserwując pieaych przechodzących jezdnię i zachowanie kierowców w rejonach przejść dla pieszych.

Prawie 900 ujawnionych naruszeń  dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, przy czym większość popełniono w rejonach przejść dla pieszych. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 436. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni lub torowiska przy nadawanym przez sygnalizator czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Coraz częściej do działań wykorzystywany jest bezzałogowy statek powietrzny. Na terenie powiatu olkuskiego, podczas prawie 3 godzin pracy policyjnego drona, ujawniono 22 wykroczenia polegające na wyprzedzaniu bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo  i innych.

Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Należy pamiętać że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.
Zima to dla pieszych uczestników dróg szczególnie niebezpieczny czas. Krótka pora dzienna sprawia, że problem widoczności na drodze ma dużo większe znaczenie właśnie o tej porze roku. Dlatego aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez pieszego  poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Zalecamy jednak korzystanie z elementów odblaskowych po zmroku również w obszarze zabudowanym.

Powrót na górę strony