Aktualności

Policjanci spotkali się z uczniami, aby porozmawiać o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przybliżyć temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci.

Data publikacji 25.03.2022

21 marca br. policjanci z Komisariatu Policji II w Krakowie odwiedzili młodzież klasy siódmej w szkole podstawowej numer 39 przy ul. Jachowicza w Krakowie i przeprowadzili z uczniami pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Policjanci podczas spotkania z uczniami w przystępny sposób omówili zagadnienia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny. Mundurowi podali przykłady przejawów demoralizacji takich jak wagary, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Zwrócono również uwagę na środki wychowawcze  i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych.
Druga część spotkania poświęcona była tematyce bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Policjanci wyjaśnili uczestnikom prelekcji zasady obowiązujące w sieci zwracając uwagę, że w wirtualnej przestrzeni tylko pozornie jest się anonimowym, a internet jest jednym z miejsc, gdzie również może dochodzić do przemocy i przestępstwa. 
Przypomniano między innymi aby dbać o kulturę osobistą i chronić swój wizerunek a co za tym idzie, dobrze przemyśleć zamieszczane treści, ponieważ w sieci nic nie ginie i co raz zostało w niej umieszczane na zawsze tam pozostanie. Objaśniono czym jest cyberprzemoc  i jak chronić się by nie paść jej ofiarą oraz, jak łatwo można samemu zostać sprawcą cyberprzemocy. 
Przy tej okazji funkcjonariusze wyjaśnili czego w cyberświecie robić nie można. Na zakazanej liście znalazło się między innymi: publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów czy używanie wulgarnego języka, złośliwe komentowanie wpisów i zdjęć innych osób, zastraszanie, nękanie, ośmieszanie, a także podszywanie się pod inne osoby. 
Mundurowi przestrzegali, przed nawiązywaniem nowych kontaktów poprzez sieć internetową i zasadzie ograniczonego zaufania wobec każdej poznanej w ten sposób osoby, która nie musi być tym za kogo się podaje.  Policjanci zwracali też uwagę aby nie umawiać się z nowopoznanymi w sieci osobami na spotkanie w „realu” bez wiedzy i opieki rodzica, a w razie poczucia zagrożenia poinformować o tym bezzwłocznie swoich opiekunów.
Uczniowie poznali też całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
 

Powrót na górę strony