Aktualności

1316 wykroczeń ujawniono podczas działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Małopolsce

Data publikacji 13.05.2022

W czwartek 12 maja br. na terenie Małopolski prowadzone były ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach.

 W ciągu jednodniowych działań ujawniono 1316 wykroczeń. Najwięcej z nich, tj. 913 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Policjanci ujawnili także 39 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. Podczas działań mundurowi  reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 364.

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Głównymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem objęto miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca, gdzie dochodziło do potrąceń.  

Do działań włączony został bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo pieszych, w ciągu dwóch godzin pracy drona, na zakopiance w miejscowości Gaj, ujawniali 18 wykroczeń kierujących, polegających na nieprawidłowym wyprzedzaniu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oraz na przejściu dla pieszych. Wyprzedzanie bezpośrednio przed jak i na przejściu dla pieszych jest bardzo niebezpiecznym manewrem w ruchu drogowym. Jest jedną z dominujących przyczyn powstawania groźnych wypadków drogowych. Za takie zachowanie, kierujący może otrzymać mandat karny  w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych.

Przypominamy o przestrzeganiu przepisów drogowych. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania wszystkich użytkowników dróg. 

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
•    zachować szczególną ostrożność,
•    zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Powyższe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Należy pamiętać, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób prowadzący  do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego

Rowerzyści to także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani, przyczyniają się inni użytkownicy dróg. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdu dla rowerów.
Pamiętajmy! Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:
•    zachować szczególną ostrożność 
•    ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

  • policjant przy motocykliście
  • policjant wypisuje mandat
  • mandat na kwotę 1200 złotych
  • policjant operujący lecącym nad nim dronem
  • ruch uliczna na zakopiance
  • policjant startuje dronem
  • policjantka na bocznej drodze
  • policyjne sygnały
  • Policjantka przy pasach

Film film_dron.mp4

Opis filmu: Migawki z policyjnej służby. Policjant startuje dronem i rozmawia przez radiostację. Inny patrol wypisuje mandat motocykliście.

Pobierz plik film_dron.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.9 MB)

Powrót na górę strony