Aktualności

Inauguracja sezonu wodnego na akwenach Małopolski

Data publikacji 03.06.2022

27 maja br ruszył sezon wodny na akwenach Małopolski. Delegowani funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie a także miejscowi policjanci pełnią służbę na wodach rzeki Wisły oraz na jeziorach: Czorsztyńskim, Dobczyckim, Mucharskim oraz Rożnowskim.

Policjanci zapobiegają zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach, patrolują także tereny przywodne oraz miejsca rekreacyjno - wypoczynkowe. Kontroli poddawane są jednostki pływające pod kątem: posiadania zdolności żeglugowych, niezbędnych uprawnień, wyposażenia ratowniczego i medycznego.
W sezonie letnim uruchomione są „posterunki sezonowe”. Z policjantami pełniącymi służbę na poszczególnych zbiornikach, można kontaktować się, w sytuacjach alarmowych, w godz. 8.00 – 20.00 pod numerami telefonów:


Jezioro Czorsztyńskie: 723-694-983
Jezioro Dobczyckie: 723-694-984
Jezioro Mucharskie: 515-971-936
Jezioro Rożnowskie: 723-694-982

  • łódka policyjna
  • łódka policyjna przy brzegu
  • zdjęcie akwenu z policyjnej łodzi
  • łódka policyjna
Powrót na górę strony