Aktualności

Dąbrowscy policjanci kontrolują zbiorniki wodne w powiecie

Data publikacji 09.06.2022

Słoneczna i ciepła pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Chociaż do początku wakacji pozostało jeszcze parę tygodni, to już policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej rozpoczynają patrolowanie rejonów zbiorników wodnych.

W ramach swoich codziennych zadań i działań mundurowi będą kontrolować wszystkie te miejsca nad wodą, gdzie może gromadzić się młodzież. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym i reakcję na każdy przejaw naruszenia prawa.

Policyjni profilaktycy angażują się w działania związane z wakacjami oraz letnim wypoczynkiem. Funkcjonariusze, prowadząc prelekcje w szkołach, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, informują młodzież o zagrożeniach wynikających z nielegalnych kąpieli, głównie dla życia i zdrowia. Przypominają, że aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, należy również zabrać ze sobą nad wodę zdrowy rozsądek.

Równolegle do działań profilaktycznych, prowadzone są działania kontrolne, szczególne w rejonie zalewu „Narożniki” koło Radgoszczy oraz innych tzw. dzikich kąpieliskach na terenie powiatu dąbrowskiego. Policjanci będą systematycznie pojawiać się w takich miejscach, aby nie tylko przeciwdziałać, ale też reagować i zwalczać wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań.
 

Pamiętajmy! Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a korzystanie z nich jest nie tylko wykroczeniem opisanym w przepisach prawnych, za które grozi grzywna, ale częstą przyczyną tragedii.

art. 55. - Kąpiel w miejscu zabronionym
„Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Powrót na górę strony