Aktualności

Poszukiwania osób zaginionych - wspólne szkolenie sądeckich policjantów i goprowców

Data publikacji 17.06.2022

Doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania osób zaginionych było tematem szkolenia, w którym uczestniczyli sądeccy policjanci oraz ratownicy Grupy Krynickiej GOPR. 

14 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zostało zorganizowane szkolenie dotyczące taktyki i techniki poszukiwań osób zaginionych w terenie. Celem szkolenia było doskonalenie procedur działania oraz wypracowanie modelu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Zebranych w sali konferencyjnej przywitał mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz Michał Słaboń – Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 


Szkolenie dla funkcjonariuszy z komendy i podległych jednostek zostało przeprowadzone przez doświadczonych policjantów z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz ratowników Grupy Krynickiej GOPR. Uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu nawigacji w terenie oraz pracy z GPS-em. Podczas wykładów przypomniane zostały metody poszukiwań oraz profile zachowania osób zaginionych. Omówiono również współpracę z operatorami dronów oraz przewodnikami psów tropiących. Szeroko przedstawiono zasady poruszania się w terenie, specyfikę realizowania działań poszukiwawczych z uwzględnieniem trudnych uwarunkowań topograficznych oraz możliwych zachowań osób zaginionych ze względu m.in. na wiek czy chorobę. Wspólne szkolenia będą kontynuowane również w terenie. 


W 2021 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu  przyjęto 45 zawiadomień  o zaginięciu osób oraz  32 samowolne oddalenia się małoletnich i nieletnich z domów rodzinnych oraz placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Natomiast od początku tego roku  do 14 czerwca sądecka Policja przyjęła już  0 zgłoszeń o zaginięciu oraz 18 o samowolnym oddaleniu się małoletnich i nieletnich z domów rodzinnych i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.


Ta część aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji należy do jednej z najtrudniejszych. Podczas poszukiwań  osób zaginionych, policjanci spotykają się z wieloma  trudnościami i  reakcjami, zwłaszcza  tymi, które zabarwione są emocjami bliskich  zaginionej osoby. Jednak mimo to zachowują obiektywizm, a w wielu przypadkach potrafią rozładować negatywne  emocje. W zdecydowanej większości  prowadzone poszukiwania kończą się powrotem osób zaginionych do miejsca zamieszkania bądź ustaleniem ich miejsca przebywania przez Policję, jednak zdarzają się również  takie, które mają tragiczne zakończenie, są to niewyobrażalne dramaty najbliższej rodziny.  


Stąd też konieczność systematycznego szkolenia funkcjonariuszy  z zakresu prowadzenia poszukiwań m.in. w terenie, doskonalenie swoich umiejętności poprzez korzystanie ze wszystkich dostępnych nowinek technologicznych, współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi grupami do poszukiwań w terenie w tym z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.  
 

Powrót na górę strony