Aktualności

Porady z zakresu ruchu drogowego dla podróżujących w czasie wakacji 2022 r.

Data publikacji 16.08.2022

W okresie letniego wypoczynku małopolska Policja ruchu drogowego, w trosce o podróżnych, przeprowadzi działania, których celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa, prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, gdzie natężenie ruchu drogowego będzie największe, reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, niesprawnych pojazdów w tym autobusów niesprawnych technicznie. Zadaniem policjantów będzie także udzielanie wskazówek i rad kierującym i upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe.

PAMIĘTAJ BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD ZACHOWANIA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO!
•    Planując podróż staraj się nie wybierać na jazdę tej pory dnia, na którą przypada najwyższa temperatura. W upalne dni dużo szybciej następuje spadek koncentracji i zmęczenie.
•    Weź pod uwagę przewidywane natężenie ruchu na drogach i możliwość skorzystania z tras alternatywnych.
•    Odwiedzając stację benzynową sprawdź ciśnienie powietrza w oponach swojego pojazdu – ma to ogromny wpływ na drogę hamowania, zdolność opony do odprowadzania wody i ogólną stabilność pojazdu w zakręcie. Przy tej okazji sprawdź również ciśnienie w kole zapasowym.
•    Zadbaj o czystość również wewnętrznej strony szyb samochodu – czyste szyby mają znacznie mniejszą tendencję do pokrywania się parą.
•    Kontroluj stan wycieraczek. Podczas nagłych, intensywnych opadów deszczu zużyte pióra wycieraczek nie będą w stanie szybko i dokładnie oczyszczać szyby z wody. 
•    Jeżeli na drodze ekspresowej lub autostradzie przydarzy Ci się awaria pojazdu która zmusi Cię do postoju na poboczu – pamiętaj że masz obowiązek ustawienia ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem.
•    Nie ufaj nazbyt dobrym warunkom pogodowym. W takich warunkach dochodzi do najcięższych w skutkach wypadków drogowych.
•    Jeżeli podczas jazdy chcesz mieć pod ręką butelkę z wodą mineralną warto zwrócić uwagę na to by była ona zamocowana lub zamknięta w schowku. Podczas zdarzenia drogowego taki przedmiot przewożony luzem, z uwagi na jego bezwładność może z impetem uderzyć w kierującego lub pasażerów powodując obrażenia ciała.
•    Kierując jednośladem: motocyklem, motorowerem, rowerem, hulajnogą elektryczną czy też urządzeniem transportu osobistego zachowaj ostrożność i rozwagę. Pamiętaj   o przestrzeganiu obowiązujących przepisów ruchu drogowego dotyczących tych pojazdów. 
•    Kiedy jako pieszy korzystasz z drogi po zmierzchu zawsze używaj elementów odblaskowych, niezależnie od tego czy jest to wymagane przepisami czy nie. Dzięki odblaskom kierowca może zobaczyć Cię już z odległości 130 – 150 m, co ma ogromny wpływ na Twoje bezpieczeństwo.    
•    Jadąc z przyczepą obwiązują niższe dopuszczalne prędkości – na autostradzie i drodze ekspresowej; 80 km/h, na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym 70 km/h.
•    Aby bezpiecznie prowadzić pojazd, należy dostosować prędkość do panujących warunków na drodze - nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych, w których giną ludzie.
•    Zamiar skręcania należy sygnalizować z odpowiednim wyprzedzeniem - pamiętajmy  o zasadzie ograniczonego zaufania - nie zawsze inny uczestnik ruchu zachowa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

PRZYPOMINAMY.  Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy!  W taki przypadku przez Starostę jest wydawana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy i ma rygor natychmiastowej wykonalności.  Kierowanie pojazdem pomimo wydania decyzji przez Starostę lub pomimo zatrzymania prawa jazdy skutkuje:
-  przedłużeniem okresu, na który zatrzymano prawo jazdy - do 6 miesięcy
-  cofnięciem uprawnień – w razie kolejnego ujawnienia kierowania pojazdem mimo zatrzymanego prawa jazdy (decyzja Starosty o cofnięciu uprawnień).
Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania  pojazdami rodzi  odpowiedzialność karną z art. 180a kk – kara pozbawienia wolności do 2 lat.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY będą natychmiast eliminowani z ruchu. Kierowanie po alkoholu zawsze wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy !
Jeżeli badanie  trzeźwości wykaże:
•    od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia 
i oprócz grzywny – nawet do 30 tys. zł zostanie mu zatrzymane prawo jazdy  na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
•    powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 3 – 15 lat, grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne – co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 


KONTROLA AUTOKARÓW PRZED WYJAZDEM W TRASĘ
W Małopolsce wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji, wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów. Wykaz małopolskich punktów kontroli w załączniku. Link do wykazu punktów kontroli autokarów na terenie kraju:  https://dlakierowcow.policja.pl/dk/profilaktyka/219576,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-2022.html

OGRANICZENIA W RUCHU POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 12 TON
Od piątku 24 czerwca 2022r do niedzieli 28 sierpnia 2022r. (w każdy weekend) obowiązują ograniczenia ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej  12 ton:
- piątek od 18.00 do 22.00
- sobota od godz. 8.00 do 14.00
- niedziela od godz. 8.00 do 22.00

INFORMACJE O UTRUDNIENIACH NA DROGACH
•    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad w Krakowie – www.gddkia.gov.pl
•    Autostrada A4 - www.autostrada-a4.com.pl
•    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – www.zdw.krakow.pl

Małopolscy policjanci ruchu drogowego życzą bezpiecznego podróżowania. 
 

Powrót na górę strony