Aktualności

Bądźmy ostrożni w kontaktach z bezpańskimi psami oraz przy trzymaniu zwierząt

Data publikacji 01.09.2022

Mimo tego, że psy są postrzegane za najlepszych zwierzęcych przyjaciół człowieka, pewne sytuacje mogą wywołać ich agresywne zachowanie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt. Kiedy napotkamy je będące bez nadzoru właścicieli, pamiętajmy o zachowaniu czujności, ostrożności i podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Właściciele czworonogów muszą z kolei mieć na uwadze to, że nieodpowiedni nadzór na psem, może spowodować np. kolizję drogową w momencie kiedy zwierzę wybiegnie na jezdnię czy zaatakowany przez niego człowiek lub inne zwierzę.

Pies będący na terenie „swojej” posesji jest zarówno świetnym obrońcą jak również najwierniejszym przyjacielem. Przyjaźń i radość w stosunku do swojego właściciela może szybko zamienić się w brak zaufania i agresję do obcych ludzi lub innych zwierząt, którzy z różnych powodów znajdą się jego otoczeniu. Apelujemy o zachowanie ostrożności w kontaktach z tymi zwierzętami i przestrzeganie następujących zasad:
- nie wchodźmy na prywatny teren, który jest pilnowany przez psa,
- nie głaszczmy psów bez wiedzy i zgody jego właściciela,
- nie drażnijmy psów, nawet jeśli te są za ogrodzeniem,
- nie wkładajmy rąk przez ogrodzenie, jeśli za nim znajduje się pies.

Apelujemy także o zachowanie ostrożności przez właścicieli psów, gdyż jej brak może spowodować niebezpieczeństwo dla innych. Pies może zaatakować człowieka lub wbiec na drogę wprost pod jadący samochód i doprowadzić do zdarzenia drogowego. Psy mogą również łączyć się w watahy i atakować inne zwierzęta. Odpowiedzialność w sytuacji w której pies pozostanie bez nadzoru spada na jego właściciela i jest uregulowana w artykule 77 kodeksu wykroczeń  (§ 1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.§ 2 „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”).

Co zrobić, jeśli zauważymy bezpańskiego psa, który może nas zaatakować i który nie znajduje się pod opieką właściciela?
- nie uciekajmy, 
- nie patrzmy zwierzęciu w oczy,
- nie róbmy nerwowych ruchów dopóki istnieje groźba ataku psa,
- jeżeli pies chce nas ugryźć zasłońmy się elementami odzieży (kurtką, bluzą), plecakiem, torebką lub siatką z zakupami,
- jeżeli pies nas przewróci zasłońmy szyję i głowę rękami, zwińmy się w kłębek,
- w przypadku pogryzienia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i powiadomić Policję.

Przypadki bezdomnych wałęsających się psów należy zgłaszać do organu gminy.  Za obowiązek sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami odpowiedzialna jest gmina. Szczegóły i zakres tej opieki określa Ustawa o ochronie zwierząt (Art.11.1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin).  Na terenach miejskich bezdomne psy można przez całą dobę zgłaszać do straży miejskiej. Wałęsającego się czworonoga można także telefonicznie zgłosić Policji.  Możliwość poinformowania Policji o wałęsających się bezpańskich psach istnieje także przez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  ( https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html ).  W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (agresywny pies) proszę dzwonić na numer 112.  

Powrót na górę strony