Aktualności

Podsumowanie działań prewencyjnych "Bezpieczne Wakacje 2022"

Data publikacji 02.09.2022

Wakacje dobiegły końca, wobec czego małopolscy Policjanci dokonali podsumowania wyników akcji „Bezpieczne wakacje 2022”, podczas której wykonali szereg prewencyjnych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającym czas wolny na zorganizowanych formach letniego wypoczynku w Małopolsce, przebywającym w miejscu zamieszkania, a także turystom odpoczywającym w naszym województwie.

Wspólnie z przedstawicielami innych służb i instytucji, m.in. Kuratorium Oświaty, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną policjanci prowadzili nadzór nad zorganizowanymi miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży, przeprowadzając 1436 sprawdzeń takich miejsc (nie ujawniając placówek, które nie posiadałyby zezwolenia na prowadzenie takiej działalności). Ujawniono 3 przypadki braku właściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą ze strony opiekunów w ramach zorganizowanych form wypoczynku, a także 47 zdarzeń, związanych z brakiem właściwej opieki ze strony osób dorosłych-rodziców, nad małoletnimi.
W ramach działań dokonali 12533 kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk. Natomiast w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim wykonali 9290 sprawdzeń miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych. 
Ponadto przedstawiciele małopolskiej Policji przez cały okres trwania wakacji uczestniczyli w 1156 spotkaniach, dotyczących tematyki „Bezpiecznych Wakacji”, gdzie omawiali z najmłodszymi podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie oraz podczas zabawy
Małopolskiej Policji zgłoszono podczas wakacji 102 ucieczki małoletnich, w tym 32 z miejsca zamieszkania 4 ze zorganizowanych form wypoczynku, 66 z placówek wychowawczych oraz 9 zaginięć małoletnich. Ujawniono 139 nieletnich będących pod wpływem alkoholu oraz 5 nieletnich będących pod wpływem  środków odurzających.

  • maskotki policyjne i plakaty informacyjne przy basenie w Libiążu
  • pamiątkowa fotografia policjantów z uczestnikami akcji profilaktycznej Bezpieczne wakacje 2022
  • pamiątkowa fotografia uczestników kolonii z policjantami podczas akcji profilaktycznej
  • pamiątkowa fotografia z uczestnikami pólkolonii
Powrót na górę strony