Aktualności

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Aktywni Błękitni – program edukacyjny „Wód Polskich”, Policji i PSP dla szkół

Data publikacji 06.09.2022

GW Wody Polskie RZGW w Krakowie podpisało umowę partnerską z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie żeby wspólnie edukować uczniów szkół podstawowych w tematyce dotyczącej wody w ramach programu edukacyjnego Aktywni Błękitni.

Nadinsp. Michał Ledzion - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podpisał dziś porozumienie o Współpracy Partnerskiej w ramach realizacji Programu "Szkoła przyjazna wodzie - Aktywni Błękitni"  z p. Małgorzatą Sikorą – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Porozumienie na temat realizacji tego programu z ZGW podpisał dziś także nadbryg. Piotr Filipek - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 
 „Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Celem projektu  jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska. Szkoły, które dołączą do programu mogą liczyć poza wiedzą mogą liczyć na pomoce naukowe i nagrody rzeczowe dla dzieci. Szczegóły na stronie  https://krakow.wody.gov.pl/nasze-dzialania/aktywni-blekitni-rzgw
W ramach programu zapewnione zostaną materiały i zajęcia edukacyjne oraz wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych – wycieczek szkolnych. Można zwiedzić m.in. tak okazałe dzieła inżynierów jak chociażby zbiorniki wodne. 
Dzięki pomocy Policji i Państwowej Straży Pożarnej dzieci będą mogły liczyć na ciekawe spotkania oraz wiedzę praktyków z pierwszej ręki. To właśnie Policja i Straż Pożarna często na pierwszej linii dba o bezpieczeństwo nad wodą, a w czasie powodzi walczy z żywiołem i ratuje ludzi w sytuacjach zagrożenia. Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad morzem, jeziorami, rzeką. Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Nierzadkie są również wypadki spowodowane nieostrożnymi zabawami  na pokrytych lodem akwenach. Doświadczenie służb w tym zakresie jest więc nieocenione. Tak więc we współpracy z partnerami programu organizowane będą prelekcje, ćwiczenia i pokazy  z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Pokazy prowadzone będą  w placówkach edukacyjnych, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Młodzież szkolna będzie zapoznawać się z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą i na terenach przywodnych. Założeniem projektu jest to aby młodzież prawidłowo reagowała na niebezpieczne sytuacje, jakie mogą zdarzyć się nad wodą oraz wypracowała nawyki co robić w przypadku ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia. Istotnym założeniem projektu jest propagowanie miejsc, w których kąpiel oraz inna rekreacja wodna nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczestnicy spotkań poznają także na czym polega służba policjanta Policji wodnej, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami mają oni najczęściej odczynienia oraz jakie kwalifikacje  i umiejętności posiada każdy taki funkcjonariusz. 

 

Źródło: GW Wody Polskie RZGW w Krakowie i materiały własne
Foto: GW Wody Polskie RZGW w Krakowie

 

Powrót na górę strony