Aktualności

Podsumowanie wojewódzkich działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

14 września br. na terenie Małopolski prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów, jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, ujawniono 1268 wykroczeń.

Najwięcej wykroczeń, bo aż 1030 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.

Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 207. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 31 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów.

Prowadzone działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze.

Przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o przestrzeganiu przepisów drogowych. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i innych.

 

 

Powrót na górę strony