Aktualności

ROADPOL SAFETY DAYS 2022 w Małopolsce

Data publikacji 21.09.2022

W środę 21 września br. małopolska Policja uczestniczyła w akcji pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS, której hasłem przewodnim jest „Żyj i ratuj życie”.Działania te realizowane były w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności we wszystkich krajach europejskich. Koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Jej celem jest dążenie do wizji ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

ROADPOL SAFETY DAYS – to 24 godzinna akcja prowadzona przez Policję ruchu drogowego państw członkowskich ROADPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W tym dniu na drogi województwa małopolskiego skierowana została optymalna ilość policjantów, którzy reagowali na wykroczenia i przestępstwa drogowe. 
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz KPP w Olkuszu na  przejściach dla pieszych prowadzili działania kontrolno – nadzorcze. Szczególna uwaga zwracana była na prędkość kierujących poruszających się w tym rejonie. Do działań włączony był dron, przy pomocy którego ujawniano wykroczenia polegające na nieprawidłowym wyprzedzaniu w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto kierujący w ramach tzw. kaskadowego pomiaru prędkości na krótkim odcinku drogi parokrotnie byli poddawani kontroli prędkości. 
W ramach  akcji ROADPOL SAFETY DAYS podjęte zostały różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktyczne. Stworzona została ulotka „WZJA ZERO”, która przedstawiała kierującym założenia akcji. Podczas kontroli drogowej policjanci przestrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze oraz wręczali ulotki „WIZJA ZERO” zachęcające do promowania bezpieczeństwa na drogach. Podjęta została współpraca mediami, za pośrednictwem których na bieżąco relacjonowano przebieg działań. 

  • bezzałogowy statek powietrzny policji tzw dron - podczas lotu
  • Dwóch policjantów ruchu drogowego (białe czapki, żółte kamizelki) zandzorują ruch na drodze. Jeden z nich posługuje się ręcznym miernikiem prędkości pojazdów.
  • Policjanta ruchu dorgowego wręcza kierowcy ulotkę promującą WIZJĘ ZERO - dążenie do zerowej śmiertelności na drogach
  • Policjantka ruchu dorgowego udziela wywiadu do telewizji TVP Info
  • Wyświetlacz urządzenia sterującego dronem na którym widać obraz z kamery zamontowanej na dronie. W tle policyjny radiowóz
  • Wyświetlacz urządzenia sterującego dronem na którym widać obraz z kamery zamontowanej na dronie
  • Zbliżenie na ulotkę wyjaśniającą założenia Wizji zero (dążenie do zerowej śmiertelności na drogach). W Tle zatrzymany do kontroli pojazd i policjanci prowadzący kontrolę
Powrót na górę strony