Aktualności

Konferencja szkoleniowa w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”

Data publikacji 22.09.2022

16 września 2022 roku na terenie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XII konferencja szkoleniowa, adresowana do policjantów realizujących projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” na terenie województwa małopolskiego.

Wydarzenie to było organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Łukasz Smółka, a także insp. Piotr Morajko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Pan dr Łukasz Cieślik – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestników oraz przybyłych na miejsce gości powitała Pani Katarzyna Kosik - Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, realizowany jest od 2012 roku i w roku 2019 rozszerzył zakres swojego działania na wszystkie klasy szkół podstawowych, a także na szkoły ponadpodstawowe, z uwzględnieniem ważnego obszaru jakim są Uczniowie – Rodzice / Opiekunowie – Nauczyciele. W procesie szkoleniowym organizowanym w ramach projektu, uczestniczyło już ponad 1200 policjantek i policjantów z małopolskich jednostek Policji. Głównym celem projektu jest edukacja Małopolan w zakresie zagrożeń mogących wystąpić w Internecie, sposobów reagowania na nie oraz wskazania instytucji i podmiotów udzielających wsparcia i pomocy w tym właśnie obszarze.

W trakcie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu otwierającego „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać i jak leczyć?” Pani Karoliny Załęgi - Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, a także wystąpienia Pana Michała Bobrowskiego - „Gry wideo wśród polskich dzieci – co, gdzie i dlaczego?” - Dyrektora marketingu i członek zarządu – GRY Online. Następnie Pan dr Damian Gałuszka, socjolog z Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie przybliżył tematykę dot. „Środowisko graczy komputerowych – najważniejsze zagrożenia”. Kolejni wykładowcy w trakcie trwającej konferencji szkoleniowej przedstawili swoje bardzo ciekawe i potrzebne wystąpienia, m. in. Pan Michał Kowalski - pedagog, socjoterapeuta - „Okiem terapeuty - o skali uzależnienia dzieci od komputera”; Pan dr Jan Argasiński, pracownik Zakładu Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Granie na emocjach. Mechanizmy oddziaływania gier komputerowych”; Pani dr Joanna Rzońca, doradca metodyczny ds. technologii informacyjno - komunikacyjnych MCDN, nauczyciel IV LO w Krakowie – „Dzieci i młodzież w mediach społecznościowych. Codzienne praktyki, wyzwania i zagrożenia”. Na zakończenie naszej konferencji Pan Artur Rudnicki, nauczyciel przedmiotów informatycznych i wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu, Microsoft Educator Expert - przybliżył nam w swoim wystąpieniu „Cybersecurity – czyli jak nie dać się zhakować w sieci”, o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Sieci.

 

Autor zdjęć: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

 

 

 

 

 • Zdjęcie przedstawia Pana Łukasza Smółkę, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, otwierającego konferencję „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.
 • Zdjęcie przedstawia insp. Piotra Morajkę, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, otwierającego konferencję „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji szkoleniowej
 • Zdjęcie przedstawia Pana dr Łukasza Cieślika, Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Zdjęcie przedstawia Panią Katarzynę Kosik – Gajewską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM
 • Zdjęcie przedstawia Panią Karolinę Załęgę, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego
 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji szkoleniowej oraz zaproszonych gości
 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji szkoleniowej
 • Zdjęcie przedstawia Pana Michała Bobrowskiego, Dyrektor Marketingu i członek zarządu GRY Online
 • Zdjęcie przedstawia Pana dr Damiana Gałuszkę, socjologa, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Zdjęcie przedstawia Pana Michała Kowalskiego, pedagoga, socjoterapeutę, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie
 • Zdjęcie przedstawia Pana dr Jana Argasińskiego, pracownika Zakładu Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zdjęcie przedstawia Panią dr Joannę Rzońcę, doradcę metodycznego ds. technologii informacyjno - komunikacyjnych MCDN, nauczyciel LO nr IV w Krakowie
 • Zdjęcie przedstawia Pana Artura Rudnickiego, nauczyciela przedmiotów informatycznych i wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Microsoft Educator Expert
Powrót na górę strony