Aktualności

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

III edycja konkursu, pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Data publikacji 22.09.2022

Ogłaszamy konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” . Konkurs rozpoczyna się od 22 września 2022 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 22 listopada 2022 roku.

Małopolska Policja, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z partnerami ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego, mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców - seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.
Konkurs jest realizacją jednego z elementów podpisanego w 2020 roku porozumienia zawartego pomiędzy Panią Martą Malec-Lech Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego a Komendantem Wojewódzki Policji w Krakowie – inspektorem Romanem Kusterem obejmującym współpracę przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”. Do udziału w projekcie włączyli się również Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty obejmując wydarzenie Honorowym Patronatem oraz Pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A. udzielając Patronatu Medialnego.
Jest to III edycja, w której dzieci pomagają zadbać o bezpieczeństwo seniorów z rodziny oraz z najbliższego otoczenia. Niewątpliwie tylko systematyczna realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem osób starszych przyniesie pozytywne efekty. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą pomóc ochronić seniorów. 
Zadanie polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice, np. w postaci: zdjęcie, grafika, komiks, mem itp. przeznaczone dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień.  Zakres tematyczny pracy konkursowej powinien odnosić się do najczęstszych metod działania oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp. W konkursie można przesłać jedną pracę w postaci zdjęcia/grafiki lub w formie reportażu do pięciu zdjęć.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w wyniku, którego zostaną wyłonione najlepsze materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych, czym poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń. Prace posłużą również do realizacji spotu profilaktycznego.
Uczniowie poprzez swoje prace zaprezentują metody działania oszustów i sposoby ich unikania. W ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów, jak nie stać się ofiarą przestępstwa, a także sami zwrócą uwagę na to, że takie rzeczy, zdarzają się wokół nich i skłoni ich to do refleksji, aby samemu również nie dać się oszukać. Jest niezwykle istotnym, aby od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady, których przestrzeganie może w znaczący sposób obniżyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Dlatego tak jest ważne, aby prowadzić działania równolegle, skierowane do każdej grupy wiekowej, ukierunkowane na podnoszenie świadomości oraz kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oszustwem. Uczymy społeczeństwo bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.
Zachęcamy uczniów do stworzenia prac, którymi dotrzemy do pokolenia seniorów i przekażemy im wiedzę dotyczącą metod działania oszustów. Ostrzegajmy przed sprawcami, którzy, wielokrotnie wykorzystują dobroduszność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów. Natomiast młodych ludzi uczymy wrażliwości na drugiego człowieka i tego by wspólnie dbać o swoich bliskich. Zaktywizowanie uczniów i ukierunkowanie ich na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze, a tym samym zmniejszenia ilości osób pokrzywdzonych.
Wspólnie z partnerami projektu: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radiem Kraków S.A., oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie chcielibyśmy zadbać o osoby starsze oraz samotne i przestrzegać je, aby nie dały się oszukać. Poprzez wspólne działania chcielibyśmy dotrzeć do starszego pokolenia – do wszystkich mieszkańców Małopolski. Aby mało aktywni seniorzy mieli wiedze jak ustrzec się niebezpiecznych sytuacji. Dlatego dotarcie przez dzieci i stworzenie przez nich prac ostrzegających przed oszustami sprawi, że o tym problemie będzie się rozmawiać, ponieważ to ważny społecznie temat. Będzie to prowadzić do zwiększenia świadomości społecznej a w konsekwencji mniej seniorów znajdzie się w gronie poszkodowanych.
Konkurs jest również apelem do wszystkich młodych ludzi o przekazanie ostrzeżeń seniorom ze swoich rodzin oraz seniorom mieszkającym w sąsiedztwie. Im więcej seniorów będzie świadomych, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych. Wyróżniający się uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dyplomy, potwierdzające ich aktywność w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów, a także zostanie dla nich przygotowana uroczysta gala wręczenia nagród.
Konkurs rozpoczyna się od 22 września 2022 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 22 listopada 2022 roku.  Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin i inne dokumenty są do pobrania i znajdują poniżej.
Prace konkursowe można przesyłać drogą pocztową na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków lub drogą elektroniczną na adres wnuczekedukuje@malopolska.policja.gov.pl
„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” Pomóż chronić seniorów!
 

Pliki do pobrania

  • 449.47 KB
    Regulamin konkursu Wnuczka wnuczek edukuje.._3 edycja
  • 16.55 KB
    deskrypcja plakatu
  • 78 KB
    zalacznik-nr-2-formularz-wniosek_patronaty Kuratorium
Powrót na górę strony