Aktualności

Szkolenie gruzińskich funkcjonariuszy przez polskich policjantów i strażaków

Data publikacji 23.09.2022

W minionym tygodniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz na terenie Małopolski odbyło się szkolenie gruzińskich policjantów, strażaków w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowane dzięki inicjatywie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W dniach od 10 do 17 września 2022 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a następnie na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się I edycja szkolenia organizowanego na mocy projektu pn.  „Szkolenie policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji”. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – „POLSKA POMOC”. W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy Policji Patrolowej oraz Akademii Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów oraz zajęć praktycznych przez ekspertów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Pierwsze trzy dni szkolenia realizowano w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podczas których przedstawiono system szkolnictwa policyjnego w Polsce oraz system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego z działaniami kontrolno-prewencyjnymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkolenie-w-ramach-programu-msz-polska-pomoc-2022 ).

Kolejna część szkolenia z udziałem ekspertów odbyła się w Małopolsce z udziałem policjantów z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas tego etapu  prowadzono zarówno zajęcia teoretyczne w ramach konferencji. M.in. naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Maciej Rymar przedstawił  stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz czynniki warunkujące jego poprawę natomiast  komisarz Krzysztof Kozera z WRD KWP Kraków omówił  System Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia katastrofy w ruchu drogowym  oraz zadania i kompetencje służb na miejscu katastrofy drogowej. W ramach szkolenia przeprowadzano również  zajęcia praktyczne w terenie  -  na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie wspólnie ze strażakami  i pozorantami (studenci UJ)  przeprowadzona została symulacja katastrofy w ruchu lądowym. Ćwiczenia opierały się na współpracy Policji oraz Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia. Szkolenie na terenie województwa małopolskiego obejmowało czynności na miejscu katastrofy w ruchu drogowym, pierwszą pomoc oraz pomoc psychologiczną, w związku z czym wymagała zaangażowania większej liczby ekspertów.

Koordynatorem  projektu  jest dr Joanna Kosiniak - Naczelnik Doboru  i Szkolenia KWP w Krakowie. Prelegenci  to funkcjonariusze z  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Doboru i Szkolenia , Sekcji Psychologów oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

 

 • Policjant w stroju policyjnego ratownika medycznego prowadzi wykład
 • Gruzińscy policjanci słuchają wykładu
 • Krzysztof Pacut prowadzi wykład
 • Zbliżenie na żółto niebieską koszulkę gruzińskiego policjanta
 • Policyjni ratownicy objaśniają obsługę koca termicznego
 • Sala wykładowa na ziemi dwa manekiny
 • Funkcjonariusze z gruzji oglądają sprzęt medyczny polskich policjantów
 • Strażak przeprowadza wykład na sali na terenie poligonu straży pożarnej
 • Wóz strażacki oraz radiowóz w trakcie symulacji na poligonie
 • Policjant rozkłada stożek drogowy w tle wóz strażacki
 • Ratownicy wyciągają osoby z autobusu
 • policyjny psycholog rozmawia z ofiarami wypadku
 • Strażak biegnie z noszami do autobusu
 • Dwie policjantki uspokajają osoby ucharakteryzowane na rannych
 • Funkcjonariusze z Gruzji oglądają symulację
 • Wąż strażacki
 • Policjantka ze strażakiem niosą ranną osobę na noszach
 • strażacy rozcinają szybę w przewróconym na potrzeby symulacji radiowozie
 • strażacy przy przewróconym samochodzie
 • Strażak gasi ogień, który pojawił się we wraku samochodu osobowego za autobusem
 • Policjantka zajmuje się rannymi
 • Strażacy oraz policjantka pomagają leżącym rannym
 • Policjat ratownik wyprowadza grupę rannych z miejsca zdarzenia
 • Policjant ruchu drogowego wykonuje pomiary z miejsca wypadku
 • policjant ruchu drogowego
 • Namiot strażacki z rannymi
 • Policjanci i strażacy z Gruzji oglądają pokaz
 • Strażak i policjant przekładają rannego do karetki
 • Grupowe zdjęcie statystów, policjantów, strażaków oraz gości z Gruzji
 • Policjant Krzysztof Kozera podsumowuje panel szkoleniowy na sali
 • Gruzińscy funkcjonariusze na sali w trakcie zakończenia szkolenia
 • Gruzini otrzymują pamiątkowy dyplom od naczelnik wydziału doboru Joanny Kosiniak
 • Joanna Kosiniak gratuluje funkcjonariuszowi z Gruzji
 • zdjęcie apteczki, jaką otrzymywali funkcjonariusze z Gruzji od strony polskiej na koniec szkolenia
 • zdjęcie trójki strażaków z Gruzji
 • zdjęcie ogólne sali
 • naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podczas prelekcji
 • zdjęcie sytuacyjne - wypadku z drona
 • zdjęcie z wypadku z drona
 • zdjęcie z wypadku
Powrót na górę strony