Aktualności

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Małopolsce

Data publikacji 29.09.2022

W środę, 28 września br. w całym kraju, w tym także w Małopolsce prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W trakcie tych jednodniowych działań, ujawniono 1484 wykroczenia.

Najwięcej z nich, tj. 1153 dotyczyły nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych – takich naruszeń ujawniono 281. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 50 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów.

Prowadzone działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Jesień to czas szczególnie trudny dla uczestników ruchu drogowego z uwagi na coraz gorszą widoczność. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą, poruszającą się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierujący powinni zwracać uwagę na stan oświetlenia w swoich pojazdach oraz używać go zgodnie z przepisami. Pamiętajmy, że aby zareagować zawczasu na zagrożenie na drodze, trzeba je najpierw zobaczyć. Zadbajmy zatem o odpowiednią widoczność - zwiększając bezpieczeństwo na drodze.

Powrót na górę strony