Aktualności

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach

Data publikacji 07.10.2022

6 października br., na terenie powiatu gorlickiego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe mające na celu doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacjach kryzysowych przez funkcjonariuszy i inne służby ratunkowe oraz sprawdzenie obowiązujących procedur. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez gorlicką jednostkę Policji.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń,  w zakładzie uzdatniania wody dochodzi do wybuchu i pożaru. Zdarzenia te są wywołane przez zamaskowanych napastników, którzy następnie uciekając w stronę Słowacji zabierają ze sobą pracowników zakładu jako zakładników. Następnie na miejsce zdarzenie skierowana zostaje grupa śledczych oraz równocześnie podjęte są działania pościgowo-blokadowe na kierunku ucieczki sprawców. 
Po ugaszeniu pożaru podczas wstępnych działań na miejscu wybuchu policjanci ujawniają i obezwładniają  rannego terrorystę, ponadto uzyskują informację że woda w rzece została skażona, a na pobliskiej tamie został podłożony ładunek wybuchowy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gorlickiego oraz przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach podejmują określone działania w zakresie swoich kompetencji. Tymczasem policyjne służby operacyjne ustalają, że uciekający napastnicy porzucają pojazd, wraz z rannym zakładnikiem i ukrywają się na terenie zabudowań w przygranicznej miejscowości. Po zabezpieczeniu terenu przez pododdziały Policji, podjęta zostaje próba nawiązania kontaktu przez negocjatorów z terrorystami, którzy przedstawiają swoje żądania, a  w przypadku ich niezrealizowania grożą wysadzeniem tamy na rzece i zabiciem zakładnika. W wyniku podjętych negocjacji terroryści poddają się i zostają zatrzymani, a zakładnicy uratowani. 

Głównymi celami przeprowadzonego ćwiczenia było: doskonalenie umiejętności organizacji działań, w tym właściwe prognozowanie, przewidywanie i planowanie efektywnego działania, umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami, doskonalenie umiejętności policjantów przewidywanych do wykonywania obowiązków dowódców akcji policyjnej oraz kadry dowódczej, doskonalenie współdziałania z instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi, środkami masowego przekazu, w zakresie obiegu informacji, sprawdzenie mobilności w czasie rzeczywistym służb, jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz ich skuteczności w działaniach, sprawdzenie obowiązujących procedur policyjnych w praktyce.
W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz lokalnych samorządów. Na zakończenie ćwiczenia odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach mł. insp. Doroty Tokarz z funkcjonariuszami i przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Nadleśnictwa Gorlice  biorących udział w ćwiczeniu oraz zaproszonymi gośćmi, na którym został podsumowany jego przebieg. 

  • Czterech policjantów stoi przy bramie wjazdowej na teren zakladu. Obok bramy stoi radiowóz
  • Dwoje policjantów dokonuje ustaleń w rozmowie z rannym przestępcą, który leży na ziemi obok zbiornika dużego zbiornika
  • Kilku strażaków gasi pożar samochodu stojącego na poboczu drogi
  • Kilkudziesięciu policjantów na zbiórce słucha podsumowania przebiegu ćwiczeń
  • Pięciu policjantów dokunuje dynamicznego zatrzymania dwóch terrorystów, którzy pieszo uciekają
Powrót na górę strony