Aktualności

Sądecka policjantka z wizytą w Hiszpańskiej Akademii Policji Narodowej w Ávili

Data publikacji 03.11.2022

W dniach 24-28 października br.odbyła się 11. edycja międzynarodowego spotkania osób przechodzących szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania, którego organizatorem była Hiszpańska Akademia Policji Narodowej w Ávili. W przedsięwzięciu wzięło udział 29 studentów z 9 państw. Wśród reprezentantów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie była st. post. Wioletta Smoleń – policjantka Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i studentka 3. roku studiów I stopnia na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Oficjalnej inauguracji wydarzenia dokonał komendant uczelni – główny komisarz José Luis Tejedor González. W dalszej kolejności delegowana studentka miała możliwość zapoznania się z teoretycznym modelem funkcjonowania hiszpańskiej Policji w zakresie szkoleń oraz przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjantka sądeckiej komendy odbyła również wizyty w oddziałach terenowych Policji w Madrycie i Ávili, poszerzając swoją wiedzę o praktyczne aspekty działalności Policji Narodowej. Nie zabrakło również zdobywania nowej wiedzy i wymiany międzynarodowych doświadczeń w trakcie ćwiczeń z pierwszej pomocy nad wodą na uczelnianym basenie oraz podczas zajęć z technik i taktyk interwencji prowadzonych w hali sportowej, a następnie na elektronicznym symulatorze odwzorowującym sytuacje z użyciem broni palnej.

Wagę przedsięwzięcia podkreśla udział łącznie 29 studentów z 9 państw, w tym Francji, Chorwacji, Niemiec, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Serbii, Polski i Hiszpanii. Uczestnicy prowadzili wielogodzinne dyskusje dotyczące m.in. wymogu noszenia broni palnej przez wszystkich funkcjonariuszy Policji, upowszechnienia stosowania paralizatora elektrycznego w trakcie służby czy zyskującego na popularności w literaturze naukowej odłamu przemocy domowej, czyli przemocy ze względu na płeć (gender-based violence) w szczególności w odniesieniu do wewnątrzkrajowych uregulowań i statystyk z ostatnich lat.

Inicjatywa ta unaoczniła zarówno wiele podobieństw, jak i diametralnych różnic pomiędzy m.in. strukturami Policji, wymogami postępowań kwalifikacyjnych oraz zadaniami i obowiązkami funkcjonariuszy. Niewątpliwie była jednak doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów poprzez wymianę cennych doświadczeń i nawiązanie wielu nowych znajomości.

  • budynek Hiszpańskiej Akademii Policji Narodowej w Ávili
  • policjanci prewencji na koniach oraz z tarczami podczas ćwiczeń
  • policjanci z różnych krajów podczas wykładu
  • sądecka policjantka wygłasza prelekcję
  • wspólne zdjęcie uczestników wydarzenia
Powrót na górę strony