Aktualności

Podsumowanie wojewódzkich działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 10.11.2022

Prowadzone działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. W ciągu jednodniowych działań ujawniono 1108 wykroczeń.

Najwięcej wykroczeń, tj. 821 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 257. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 30 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. 
Jesień to szczególnie niebezpieczny czas dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wtedy właśnie kluczowym dla bezpieczeństwa jest widoczność na drodze. Należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierujący pojazdami powinni zadbać o stan techniczny i poprawność działania samochodowego oświetlenia, oraz zmienić styl jazdy bardziej ukierunkowany 
na bezpieczeństwo niż na dynamikę. 
Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo na drodze i podróżujmy bezpiecznie.

Powrót na górę strony