Aktualności

Sądeccy policjanci współorganizowali międzynarodową konferencję naukową dotyczącą przemocy w rodzinie

Data publikacji 18.11.2022

„Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie” – pod takim hasłem odbyła się 17 listopada br. w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja naukowa. Wydarzenie zorganizowano w auli im. prof. Andrzeja Bałandy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął m.in. nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Inicjatorami, a zarazem organizatorami konferencji, której tematyka związana była z zagadnieniem przemocy w rodzinie, była Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Region Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, a także Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki. Z kolei patronat naukowy nad konferencją sprawowali: dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Marek Reichel – Prorektor ANS w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, dr hab. inż. Marian Żuber – Członek Rady Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie ANS w Nowym Sączu, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, płk dr hab. Witold Mazurek – profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, prok. dr Piotr Kosmaty – Zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dr Joanna Kosiniak – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Oprócz patronów honorowych i naukowych, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. insp. Jarosław Tokarczyk – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, prok. Jarosław Łukacz – Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu i prok. Rafał Gruszka – Prokurator Rejonowy w Muszynie, Rafał Filo – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który zastępował nieobecnego Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, a także Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Roman Potoniec – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Artur Czernecki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, dr Ardian Zaganjori – Wiceprezydent Sekcji Albańskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, dr Halina Potok – Prorektor ANS w Nowym Sączu oraz Rafał Góra – kanclerz ANS, dr Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie, ppłk Łukasz Chruślicki – Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Wojciech Tyrkiel – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz Mariusz Wojtas – Członek Zarządu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy MOTO PARK w Krakowie.

Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele sądów, lokalnego samorządu, dziekani wydziałów oraz pracownicy naukowi Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, jak również przedstawiciele służb mundurowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z sekcji polskiej i albańskiej. Nie zabrakło również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, zespołów interdyscyplinarnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Sądecczyzny, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów, a także uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Zebranych w auli gości przywitał insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył diagnozy i charakterystyki zjawiska przemocy domowej, drugi skupiał się na działaniach pomocowych służb i instytucji na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, natomiast trzeci blok był poświęcony zagadnieniu wzmacniania działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą przez fundacje i stowarzyszenia. Wśród dziesięciu prelegentów* byli psycholog, prokurator, samorządowiec, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, jak również służb mundurowych – Policji i Służby Więziennej. Gościem z zagranicy, który wygłosił swój wykład był dr Ardian Zaganjori – Wiceprezydent Sekcji Albańskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, który omówił zjawisko przemocy domowej ze względu na płeć w regionie północnym Albanii.

Wnioski, które zostały wspólnie wypracowane podczas konferencji pozwolą na skuteczniejsze współdziałanie służb, instytucji i organizacji pozarządowych w walce z negatywnym zjawiskiem społecznym, jakim jest przemoc domowa, w tym także przyczynią się do skuteczniejszego udzielania pomocy osobom dotkniętym tym rodzajem przemocy.

Warto również wspomnieć, że pod redakcją insp. dra Krzysztofa Dymury opublikowana została monografia konferencyjna pt. „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”, będąca zbiorem artykułów, w których m.in. patroni honorowi i naukowi umieścili dane statystyczne, przedstawili mechanizmy funkcjonowania służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego problemu społecznego.

Pod koniec konferencji organizatorzy wyróżnili osoby, bez których zaangażowania i wsparcia, nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. Symboliczne podziękowania otrzymali patroni honorowi oraz naukowi konferencji, prelegenci oraz autorzy artykułów zamieszczonych w monografii.

Konferencję podsumowali i zakończyli – Elżbieta Gargula, Przewodnicząca Zarządu Regionu Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz w imieniu Rektora ANS w Nowym Sączu, dra hab. inż. Mariusza Cygnara, Prorektor tej uczelni – dr Marek Reichel.


*Prelegenci i tematy ich wykładów:

I blok tematyczny: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – diagnoza i charakterystyka zjawiska”:

 • mgr Barbara Gołaszewska-Sierotowicz (psycholog Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu) – „Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. Wprowadzenie do tematu”,
 • prokurator dr Piotr Kosmaty (Zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie) – „Wybrane aspekty metodyki prowadzenia postępowań karnych w sprawach dotyczących przemocy domowej”,
 • insp. dr Krzysztof Dymura (Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu) – „Problematyka przemocy domowej na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu”.

II blok tematyczny: „Działania pomocowe służb i instytucji na rzecz rodzin dotkniętych przemocą”:

 • Ludomir Handzel (Prezydent Miasta Nowego Sącza) – „Polityki miejskie wobec zjawiska przemocy domowej na przykładzie miasta Nowy Sącz”,
 • podkom. mgr Barbara Leśniak (specjalista Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu) – „Zadania realizowane przez Policję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty”,
 • dr Ardian Zaganjori (Wiceprezydent Sekcji Albańskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) – „Przemoc ze względu na płeć w Albanii – rejon północny”,
 • mjr mgr Dariusz Janik (rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu) – „Oddziaływanie resocjalizacyjne wobec sprawców przemocy domowej”.

III blok tematyczny: „Wzmacnianie działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą przez fundacje i stowarzyszenia”:

 • dr Michał Mółka (Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Orion) – „Działalność społeczna, jako panaceum na skutki przemocy w rodzinie – perspektywa prawnika i społecznika”,
 • ks. dr Józef Partyka (Prezes Zarządu Fundacji Auxilium) –  „Auxilium – pomaganie w czasie zmian”,
 • mgr Stanisław Groń (Prezes Fundacji IWO Doradztwo Obywatelskie) – „Analiza przemocy domowej i formy wsparcia pokrzywdzonych realizowane przez Fundację IWO”.

 

 • Zdjęcia: KMP Nowy Sącz, ANS w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 

 • uczestnicy konferencji zgromadzeni w auli ANS
 • insp. dr Krzysztof Dymura wita zgromadzonych gości
 • Prezydent Nowego Sącz L. Handzel przemawia przy mównicy
 • Starosta Nowosądecki M. Kwiatkowski przemawia przy mównicy
 • R. Filo przemawia w imieniu Wojewody Małopolskiego
 • psycholog ANS podczas swojego wykładu
 • prok. P. Kosmaty przy mównicy podczas prelekcji
 • insp. dr Krzysztof Dymura rozpoczyna swój wykład
 • uczestnicy wydarzenia siedzący w rzędach w auli
 • od lewej M. Kwiatkowski, K. Dymura, M. Ledzion i L. Handzel podczas briefingu prasowego
 • Komendant M. Ledzion udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Prezydent L. Handzel udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Starosta M. Kwiatkowski udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Komendant K. Dymura udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Prorektor M. Reichel udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Prokurator P. Kosmaty udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Przewodnicząca IPA Region Nowy Sącz E. Gargula udziela wywiadu podczas briefingu prasowego
 • Komendant K. Dymura rozmawia z dziennikarzami
 • dziennikarze i uczestnicy briefingu prasowego na scenie auli
 • policjanci KMP siędzą w rzędzie, za nimi uczniowie klas mundurowych
 • Prezydent L. Handzel podczas wygłaszania wykładu
 • podkom. B. Leśniak podczas wygłaszania wykładu
 • Wiceprezydent IPA Sekcja Albania oraz tłumaczka z ANS podczas prelekcji
 • Rzecznik prasowy ZK, mjr D. Janik podczas wygłaszania wykładu
 • dr Michał Mółka ze Stowarzysznia Orion podczas wygłaszania wykładu
 • ks. dr Józef Partyka z Fundacji Auxilium podczas wygłaszania wykładu
 • Stanisław Groń, Prezes Fundacji IWO podczas wygłaszania wykładu
 • Komendant K. Dymura dziękuje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie wręczając okolicznościowe podziękowanie
 • E. Gargula dziękuje Komendantowi Ledzionowi
 • Komendant K. Dymura dziękuje Prezydentowi Nowego Sącza wręczając okolicznościowe podziękowanie
 • Komendant K. Dymura dziękuje Staroście Nowosądeckiemu wręczając okolicznościowe podziękowanie
 • wspólne zdjęcie organizatorów i patronów honorowych konferencji
 • Komendant K. Dymura dziękuje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu, patronowi naukowemu konferencji, wręczając okolicznościowe podziękowanie
 • wspólne zdjęcie organizatorów i patronów naukowych konferencji
 • wspólne zdjęcie Komendanta Dymury i dr. A. Zaganjori, który w dłoniach trzyma okolicznościowe podziękowanie
 • wspólne zdjęcie organizatorów i prelegentów, którzy otrzymali okolicznościowe podziękowania
 • wspólne zdjęcie organizatorów, komendnatów wojewódzkich Policji oraz Wiceprezydenta IPA Sekcja Albania
 • E. Gargula podsumowuje konferencję
 • dr M. Reichel podsumowuje konferencję
 • wspólne zdjęcie uczestników konferencji na scenie auli
 • monografia konferencyjna - widoczna okładka oraz wprowadzenie do publikacji
Powrót na górę strony