Aktualności

Sprawca znęcania musiał opuścić miejsce zamieszkania. Ma zakaz zbliżania się do żony.

Data publikacji 09.12.2022

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji podczas interwencji domowej zatrzymali 40 – letniego mieszkańca gminy Oświęcim. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie nad żoną oraz znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.  Agresor otrzymał prokuratorski nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także policyjny dozór.

We wtorek (06.12.2022) o godzinie 17 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego zachowania mieszkańca Oświęcimia wobec  swojej 35 – letniej żony. Pod wskazany adres natychmiast udał się policyjny patrol.  W mieszkaniu policjanci zastali pokrzywdzoną oraz jej 40  – letniego męża będącego pod wpływem alkoholu. W trakcie czynności agresor zaczął znieważać interweniujących wobec niego policjantów, a także naruszać ich nietykalność. Został jednak szybko obezwładniony po czym trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,2 promila alkoholu.  

Następnie sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego, którzy na podstawie zebranych dowodów postawili zatrzymanemu zarzut znęcania fizycznego i psychicznego nad żoną, którego dopuszczał się od pięciu lat, a także zarzut znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Ponadto funkcjonariusze wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy środków zapobiegawczych.
Wczoraj (08.12.2022) podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie oraz postanowienie o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Po opuszczeniu Prokuratury  Rejonowej w Oświęcimiu  podejrzany w asyście policjantów  udał się do miejsca zamieszkania z którego zabrał rzeczy osobiste. Został poinformowany przez funkcjonariuszy o miejscach w których może znaleźć schronie. Ponadto mundurowi pouczyli go, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.
Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, dzięki której pokrzywdzona oraz jej małoletnie dziecko uzyskają pomoc specjalistów z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, natomiast sprawca zostanie objęty nadzorem dzielnicowego.
Za znęcanie psychiczne nad rodziną grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie czekaj. Przerwij przemoc.
Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej.

Funkcjonariusze  kierują swój apel o przerwanie przemocy  również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.    
    
Jesteś osobą pokrzywdzoną? Uzyskasz wsparcie i pomoc.
Osoby z terenu powiatu oświęcimskiego pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach życiowych uzyskają wsparcie i pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu znajdującym się przy ulicy Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Telefon stacjonarny 33 476 01 03; telefon komórkowy 510 374 573; adres e-mail: wsparcie@akcja.pl
Jesteś sprawcą przemocy? Weź udział w terapii i zmień swoje zachowanie wobec najbliższych.

Osoba stosująca przemoc może zmienić swoje negatywne zachowanie wobec najbliższych. Jeśli potrzebuje do tego porady specjalisty należy zgłosić się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu  w którym prowadzone są programy dla osób stosujących przemoc domową. Dzięki uczestnictwu w odpowiedniej terapii można uzyskać wiedzę na temat sposobów zmiany postępowanie wobec osób najbliższych.

 

Powrót na górę strony