Aktualności

Otwarcie Posterunku Policji w Białym Kościele

Data publikacji 08.12.2022

Dzisiaj (8 grudnia br.) odbyła się uroczystość otwarcia nowo utworzonego Posterunku Policji w Białym Kościele. Obiekt powstał w wyniku przebudowy istniejącego już budynku dzięki współpracy z miejscowym Urzędem Gminy Wielka Wieś. W siedzibie posterunku w Białym Kościele przewidziano 8 etatów policyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wójt Gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze nowego posterunku.

Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12:00 złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Daniela Chlebdę.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak, witając w pierwszej kolejności przybyłych gości.  - Ideą utworzenia Posterunku Policji w Białym Kościele jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenie gminy Wielka Wieś oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z policjantami. Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz samorządu, ale również efektem policyjnych potrzeb – mówił komendant. W dalszej części przemówienia, komendant powiatowy podziękował wszystkim tym osobom, dzięki którym możliwe było utworzenie posterunku, podkreślając w szczególności wkład Wójta gminy Wielka Wieś pana Krzysztofa Wołosa oraz Starosty Powiatowego pana Wojciecha Pałki, a także swoich przełożonych. - Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb i wartości człowieka, a dążenie do jej zaspokojenia jest jednym z najważniejszych celów Policji. Jestem przekonany, że nowo otwarty Posterunek Policji w Białym Kościele będzie służył lokalnej społeczności oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa – zakończył komendant Drożdzak.

Kolejnym i jednocześnie najważniejszym etapem dzisiejszego wydarzenia było symboliczne przekazanie kluczy do Posterunku Policji w Białym Kościele. Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, po złożeniu meldunku o objęciu stanowiska, odebrał je kierownik posterunku mł. asp. Dawid Sarota.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość, Rzymskokatolicki Kapelan Małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski wspólnie z Kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ks. kanonikiem Krzysztofem Bogdałem odmówili modlitwę i poświęcili siedzibę posterunku. Obecny był również Prawosławny Kapelan Małopolskiej Policji ks. Andrzej Grycz oraz miejscowy proboszcz ks. Jan Nowak.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podziękował za zaproszenie na udział w uroczystości. - Posterunek Policji w Białym Kościele jest 159 odtworzonym posterunkiem  od roku 2016. W tym tygodniu to już 3 posterunek odtworzony i otwarty w kraju.  Ten proces nie jest zamknięty, on ciągle trwa.  Dzisiaj widać jak niezwykle istotne w tym procesie jest wsparcie samorządów, wójta, starosty, po to, aby mieszkańcy powiatu, gminy czuli się bezpiecznie. Budujemy całkowicie nowe posterunki albo  odtwarzamy i remontujemy te, które kiedyś funkcjonowały w danym miejscu zawsze przy ogromnym zaangażowaniu władz samorządowych, za co bardzo dziękuję. To jest dobry kierunek, aby Małopolska była miejscem bezpiecznym. Dziękuję również policjantom  za Waszą codzienną służbę pełną wyzwań i trudu.  Ale za naszą ciężką pracę mamy też podziękowania. Takim podziękowaniem jest to, że realizujemy kolejny trzeci już program modernizacji służb mundurowych, a polska Policja jest największym beneficjentem tego programu. W ramach programu będziemy chcieli wybudować czy wyremontować ponad 170 siedzib jednostek Policji w kraju. To też m.in. nowe siedziby biur zwalczania cyberprzestępczości,  również w Małopolsce. To stworzenie odpowiednich warunków dla policjantów oddziałów prewencji także na terenie naszego województwa. W ramach tej modernizacji polska Policja otrzyma 5700 nowych etatów. Tutaj, w Białym Kościele do posterunku trafiło 8 nowych etatów – mówił generał Augustyniak.

Następnie przemawiał Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita. - Posterunki pojawiające się na mapie naszego województwa to inwestycja w służby mundurowe, a zatem w bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby zarówno urzędy, jak i służby były blisko mieszkańców. Tym różnimy się od naszych poprzedników. My nie likwidujemy posterunków, a przywracamy je lub tworzymy – tak jak tutaj, w Białym Kościele. Takie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Taki jest podstawowy wymiar bezpieczeństwa – by służby, w tym Policja, były niemal na wyciągnięcie ręki. Nie dalej niż 7 grudnia została otwarta odtworzona siedziba posterunku Policji w Łużnej, teraz nowy posterunek będzie pracował dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielka Wieś – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Dziękuję lokalnemu samorządowi za szerokie zaangażowanie w te działania. Razem możemy więcej! Właśnie tak można określić działania, jakie zostały podjęte tu, w miejscowości Biały Kościół. Pierwsze kroki w kierunku utworzenia posterunku Policji zostały zainicjowane w kwietniu 2022 roku, a już dziś możemy się cieszyć kolejną siedzibą Policji w powiecie krakowskim – miejscem, gdzie na staży porządku i bezpieczeństwa obywateli będą czuwali funkcjonariusze. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego wyczekiwanego i ważnego projektu – dodał wojewoda Łukasz Kmita

Kolejno głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda. Posłanka podkreśliła, że to wielka radość i zaszczyt  otwierać kolejny posterunek policji. - Gratuluję wszystkim tego pięknego nowoczesnego budynku, bo bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców jest dla nas najważniejsze. A dobre warunki pracy funkcjonariuszy policji są również warunkiem dobrego kontaktu z obywatelem.  Kończąc swoje wystąpienie, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie złożyła list gratulacyjny, życząc bezpiecznej służby.

Michał Sumera odczytał list od  Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury, posła ziemi krakowskiej.

Następnie przemówił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion  - Mam zaszczyt otworzyć posterunek Policji, który  nie powstałby, gdyby nie zabiegi ludzi dobrych woli, środowisko parlamentarne, samorządowcy, komendanci. To nasza wspólna praca dla bezpieczeństwa Tego regionu. Powiat krakowski z uwagi na ogromny wzrost ilość mieszkańców otrzymał dodatkowe 40 etatów. Następny krok to podjęcie działań wspólnie z samorządowcami do tworzenia kolejnych posterunków na terenie powiatu krakowskiego. Dziś mamy tego przykład. Nowy posterunek powstał w bardzo ważnym miejscu, mówimy bowiem o bezpieczeństwie lokalnych mieszkańców, ale również o ważnym węźle komunikacyjnym – mówił generał LedzionKomendant w swoim przemówieniu złożył szczególne podziękowania dla samorządowców, posłów, wojewody i komendantów za wsparcie przy realizacji tego projektu.  Kończąc, szef małopolskich policjantów zwrócił się do funkcjonariuszy, gratulując i życząc dużej satysfakcji do pomocy bliźniemu, sukcesów i bezpiecznych powrotów do domu i podziękował, za oddaną służbę Ojczyźnie.

Głos zabrał także Piotr Goraj – przewodniczący rady powiatu krakowskiego. - Jestem przekonany, że otwarcie tego posterunku zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców  naszej gminy, gminy Wielka Wieś. Rada Powiatu Krakowskiego również wsparła finansowo otwarcie tego posterunku. Bardzo dziękuję władzom centralnym i wojewódzkim Policji za odważną decyzję i przeznaczenie środków i etatów na ten cel. Policjantom, którzy będą pracować, w tym budynku życzę bezpiecznej służby i dużo satysfakcji – zakończył radny

Jako ostatni wystąpił Krzysztof Wołos – Wójt Wielkiej Wsi - Po 40-latach w naszej gminie zostaje odtworzony posterunek Policji to niewątpliwie dobre posumowanie współpracy pomiędzy Policją a lokalnym samorządem – mówił wójt.  Wójt podkreślił, że otwarcie posterunku w Białym Kościele to z jednej strony wyjście naprzeciw mieszkańcom i obywatelom, ale z drugiej strony to również wyjście naprzeciw realnym postulatom zgłaszanym przez mieszkańców i władze samorządowe. - W imieniu władz lokalnych, samorządowych na czele z naszą radą gminy i mieszkańców gminy Wielka Wieś serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego posterunku i zdecydowali o utworzeniu nowych etatów, które zasilą szeregi tutejszej policji – dodał.  Na koniec wójt Wołos życzył wszystkim, pracownikom posterunku, by służba  była  jak najbardziej spokojna, efektywna i przynosiła satysfakcje w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o jej zakończeniu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Daniela Chlebdę.

***

Posterunek Policji w Białym Kościele mieści się na piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi znajdującym się w Białym Kościele przy ul. Królowej Jadwigi 4 na terenie gminy Wielka Wieś. Pomieszczenia, w którym znajduje się posterunek, zostały wyremontowane i przekazane Policji przez gminę na podstawie umowy użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa posterunku wynosi prawie 78 m2, na co składają się 3 pomieszczenia biurowe oraz 2 pomieszczenia pomocnicze.

Stan etatowy Posterunku Policji w Białym Kościele stanowi 8 etatów policyjnych, który obejmuje stanowiska kierownika posterunku, jednoosobowego stanowiska ds. kryminalnych oraz zespół do spraw prewencji liczący 6 funkcjonariuszy.

Posterunek Policji w Białym Kościele utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji w Zielonkach. Swoim działaniem posterunek obejmuje gminę Wielka Wieś o powierzchni ponad 48 km2 zamieszkanej przez ponad 13 600 mieszkańców (sołectwa  Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Wierzchowie, Prądnik Korzkiewski, Czajowice, Wielka Wieś i Szyce,  Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice).  Przez obszar gminy przebiega także ruchliwa droga krajowa 94 relacji Kraków — Bytom.

 • wejście na posterunek w budynku szkoły
 • Siedmioosobowa obsada posterunku stojąca w dwuszeregu
 • Dziewięciu policjantów z komendy powiatowej w dwuszeregu
 • naszywka komendy powiatowej na mundurze
 • komendant powiatowy przemawia na mównicy do mikrofonu
 • zdjęcie obsady posterunku
 • Zaproszeni goście oraz komendanci pod namiotem
 • Komendant Augutyniak przekazuje kierownikowi posterunku symboliczny klucz
 • Komendant Augutyniak przekazuje kierownikowi posterunku symboliczny klucz
 • Komendant gratuluje kierownikowi posterunku
 • Księża błogosławią
 • Dwóch księży święci nowy komisariat
 • Komendant wojewódzki i powiatowy
 • policjanci posterunku z profilu
 • komendant Augustynek przemawia na mównicy do mikrofonu
 • Wojewoda przemawia na mównicy do mikrofonu
 • policjant i nowy radiowóz
 • Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda przemawia do mikrofonu
 • Komendant powiatowy przyjmuje list w pamiątkowej ramce od pani poseł Elżbiety Dudy
 • Michał Sumera odczytuje list od Andrzeja Adamczyka na mównicy
 • komendant wojewódzki przemawia na mównicy do mikrofonu
 • Piotr Goraj – przewodniczący rady powiatu krakowskiego przemawia na mównicy
 • Krzysztof Wołos – Wójt Wielkiej Wsi przemawia na mównicy
 • fragment zdjęcia zbiorowego
 • zdjęcie zbiorowe
 • Komendant Augutyniak udziela wywiadu do telewizji
 • tabliczka urzędowa z nazwą posterunku na elewacji
 • list gratulacyjny od Ministra Infrastruktury
 • pomieszczenie z biurkiem i komputerem inne ujęcie
 • jeden z pokojów z biurkiem i komputerem
 • korytarz posterunku i pokoje
 • nowy radiowóz przed posterunkiem
 • List gratulacyjny od poseł na sejm Elżbiety Dudy
 • list gratulacyjny od Ministra Infrastruktury
Powrót na górę strony