Aktualności

Debata o bezpieczeństwie z uczniami i dyrekcją II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

Data publikacji 22.12.2022

Debata społeczna ma na celu rozmowę policjantów z mieszkańcami na wybrany temat, związany z bezpieczeństwem. We wtorek (tj. 21 grudnia br.) w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, odbyło się spotkanie pn. „Każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo – zagrożenia, jakie występujące w rejonie II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni”.

We wtorek (tj. 21 grudnia br.) odbyła się debata funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz reprezentantów bocheńskiej Straży Miejskiej z uczniami i dyrekcją II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Została ona zrealizowana pod hasłem „Każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo – zagrożenia, jakie występują w rejonie II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni”.

Motywem przewodnim wspólnych rozmów było bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Każda z obecnych osób, podczas debaty mogła przekazać prowadzącym spotkanie funkcjonariuszom swoje uwagi związane poprawą bezpieczeństwa, przepisami ruchu drogowego, czy naruszeniami prewencyjnymi, które w ich ocenie są zauważalne w rejonie ich szkoły.

Uczestnicy debaty byli bardzo aktywni, a reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Bochni funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Zespołu ds. Nieletnich oraz Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych odpowiadali na ich pytania oraz notowali przekazywane sugestie poprawy bezpieczeństwa, nad którymi będą teraz pracować. Obecni na debacie pozytywnie wypowiadali się na temat codziennej służby bocheńskich policjantów, podkreślając to, że na w obrębie ich szkoły patrole policji pojawiają się bardzo często, co sprawia, że czują się bezpieczni.   

Powrót na górę strony