Aktualności

Harcerze z Betlejemskim Światłem Pokoju u oświęcimskich policjantów

Data publikacji 23.12.2022

Harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Oświęcimiu imienia Edmunda Wilkosza przynieśli do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu „Betlejemskie Światło Pokoju” – jako znak pokoju, symbol braterstwa oraz wzajemnego zrozumienia i pojednania.

Dzisiaj (23.12.br.) w mury oświęcimskiej komendy Policji zawitali harcerze,  którzy na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu inspektora Roberta Chowańca przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju”

Ogień pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego, co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.  W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Pan Komendant w imieniu kierownictwa oraz policjantów i pracowników Policji serdecznie podziękował harcerzom za ten piękny dar, pamięć oraz zaangażowanie. Złożył im również serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Powrót na górę strony