Aktualności

Wstępne podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku

Data publikacji 03.01.2023

Ze wstępnych danych wynika, że na małopolskich drogach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku doszło do 2217 wypadków, w których śmierć poniosły 102 osoby, a 2608 osób zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 26713 kolizjach drogowych. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to było bezpieczniej niż rok temu. W porównaniu do roku 2021 obserwujemy spadek w ilości wypadków o 27, co stanowi 1,2%, spadek zabitych o 42, co stanowi 29,2%, natomiast zwiększenie ilości osób rannych o 13, co stanowi 0,5 %.

Największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć w wypadkach, byli kierujący pojazdami, tj. 54, co stanowi 52,9%. Kolejną grupę stanowili piesi, tj. 28, co stanowi 27,5% oraz pasażerowie 20, tj. 19,2%. Głównymi sprawcami wypadków w 90,3% byli kierujący. Dominującą przyczyną zdarzeń na drogach było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. W ubiegłym roku z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali 1421 praw jazdy. Na zawartość alkoholu przebadano 1 000 740 kierujących, ujawniając 3905 prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłej jego poprawy na małopolskich drogach policjanci prowadzili szereg działań kontrolno – nadzorczych ale także profilaktycznych oraz inżynieryjnych.

Warto podkreślić, że na przestrzeni 5 lat, tj. od 2018 do 2022 roku stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ znacznej poprawie bowiem:

  • liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 1188 co stanowi 34,9 % spadek ( z 3405 do 2217);
  • liczba zabitych uległa zmniejszeniu o 121 co stanowi 54,3 % spadek ( z 223 do 102);
  • liczba rannych uległa zmniejszeniu o 1397 co stanowi 34,9 % spadek ( z 4005 do 2608).

W tym czasie znacznie poprawiło się również bezpieczeństwo pieszych – spadek ilości zabitych pieszych z 87 w 2018 roku do 28 w 2022 (co stanowi 67,8 % spadek).

Powrót na górę strony