Aktualności

Podsumowanie działań „Trzeźwość” na małopolskich drogach

Data publikacji 10.01.2023

Prawie 20 tys. kierujących zostało przebadanych na zawartość alkoholu w organizmie podczas trzygodzinnych poniedziałkowych działań.

W poniedziałek (tj.9 stycznia br.) w godzinach 6- 9 w Małopolsce, policjanci przeprowadzili pierwsze w tym roku cykliczne, ogólnowojewódzkie działania „ALKOHOL I NARKOTYKI”, których efektem było ujawnienie 20 kierujących prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 1 kierującego pod wpływem narkotyków. Ponadto, podczas działań policjanci zatrzymali 2 kierujących niestosujących się do orzeczonych przez sąd środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, tj. przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego. 

W 2022 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego przebadali na zawartość alkoholu w organizmie  1069644  kierujących, tj. o 169 % więcej w porównaniu do 2021 roku. Ujawniono 6512 nietrzeźwych kierujących, ( jest to wzrost do roku poprzedniego o 17 % ). Na zawartość środka działającego podobnie do alkoholu (narkotyków), badaniu poddano 2053 kierujących ( a więc o 16 % więcej niż w  roku 2021 )   Ujawniono 486 kierujących pod wpływem środka odurzającego lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, czyli więcej o 8 %, w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku nietrzeźwi kierujący spowodowali 170 wypadków, w których śmierć poniosło 7 osób, a 202 zostały ranne. Porównując te dane z rokiem 2021 to liczba wypadków pozostała na tym samym poziomie, liczba ofiar śmiertelnych uległa zmniejszeniu o 30 % natomiast liczba osób rannych wzrosła o 3 %. 

Przypominamy, że kierowanie pod wpływem alkoholu zawsze wiąże się  z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy.

Jeżeli badanie  trzeźwości wykaże:

od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia i oprócz grzywny – nawet do 30 tys. zł zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz grzywną. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne – co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


 

Powrót na górę strony