Aktualności

Małopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 20.01.2023

W czwartek tj.19 stycznia br. na terenie Małopolski prowadzone były wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami popełnianymi przez kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań ujawniono 1428 wykroczeń.

Najwięcej z nich, tj. 649 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza przekraczania prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 370. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni  w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 22 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów.

Statystyki każdego roku pokazują, że najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. W 2022 roku w Małopolsce doszło do 483 wypadków z ich udziałem, w których 28 pieszych zginęło (co stanowi 27,5% ogółu zabitych), a 451 zostało rannych. Z danych tych wynika, że co 3 ofiara śmiertelna na małopolskich drogach to pieszy.                  

Zima to szczególnie niebezpieczna pora roku dla pieszych. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym.

Bardzo ważne jest, aby kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdami podczas trudnych warunków atmosferycznych muszą pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i poruszaniu się z prędkością bezpieczną, która niejednokrotnie jest niższa niż wskazują znaki i przepisy.

 

 

Powrót na górę strony