Aktualności

Podsumowanie działań „Bezpieczne Ferie 2023” na małopolskich drogach – liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 26 %

Data publikacji 27.02.2023

W okresie od 13 stycznia do 26 lutego 2023 roku małopolska Policja prowadziła działania „Bezpieczne ferie 2023”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Działania policyjne związane z bezpieczeństwem w czasie zimowych ferii prowadzone były przez cały czas ich trwania, pomimo że dla województwa małopolskiego ich termin został wyznaczony w dniach od 30 stycznia do 12 lutego br.

Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco. W okresie od 13 stycznia do 26 lutego 2023 roku na terenie Małopolski doszło do 179 wypadków, w których 11 osób zginęło, a 209 zostało rannych. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie, w wypadkach drogowych 20 dzieci doznało obrażeń ciała. Z danych tych wynika, że w porównaniu do ubiegłorocznych ferii zimowych, liczba wypadów i osób rannych pozostała na podobnym poziomie natomiast liczba ofiar śmiertelnych uległa zmniejszeniu o 26 %.   W 2022 roku, podczas ferii zimowych, w Małopolsce doszło do 178 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 15 osób a 207 zostało rannych, 11 dzieci doznało obrażeń ciała.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w czasie ferii była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek - szczególnym nadzorem objęte zostały zorganizowane formy przewozu. Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego, wyznaczone były stałe punkty kontroli autokarów, gdzie bez zbędnej zwłoki była możliwość skontrolowania w jednym czasie większej ilości autobusów wyjeżdżających z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek. Podczas tegorocznych ferii zimowych skontrolowano 315 autokary przewożące dzieci  i młodzież na zimowe ferie. Spośród nich,  55 sprawdzono na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów - czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 5 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę. Podczas tych kontroli w sumie stwierdzono 14 usterek technicznych, zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych, a w 2 przypadkach zakazano dalszej jazdy. 

Ponadto na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych podejmowane były działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Działania te były nasilone  w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, podczas działań policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci skontrolowali ponad 47 tys. pojazdów,  ujawnili 44965 wykroczeń. Najwięcej z nich, dotyczyło przekroczenia prędkości (ponad 26 tys.) oraz nieprawidłowego wyprzedzania, (około 18 tys.). Podczas działań ujawniono 415  kierujących prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 44 kierujących będących pod wpływem narkotyków
W miejscach, gdzie zazwyczaj dochodzi do zatorów drogowych policjanci nadzorowali ruch  we współpracy z zarządcami dróg. Na priorytetowym kierunku Kraków – Zakopane wydłużany był cykl sygnalizacji świetlnej na odcinku Kraków – Libertów. Ponadto w miejscowości Klikuszowa, pod nadzorem Policji wyłączana była sygnalizacja świetlna, co powodowało większą płynność ruchu. 

Przez cały okres ferii zimowych w szkołach oraz w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona była działalność profilaktyczna. W sumie przeprowadzono ponad 800 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych. 
 

Powrót na górę strony